Horváth Iván

A HÁLÓZATI KULTÚRA FENOMENOLÓGIÁJA:
egy általános textológia vázlata

**************************************************

 

 

 

1. Mimészisz 2: a szöveg meghatározása a másolásból

 

1.2 A pontos másolás meghatározása; a szöveg meghatározása

 

Nem teszek különbséget rögzítő és közvetítő célú másolás között. A másolás lehet pontosabb vagy pontatlanabb.

 

Meghatározás

A pontos másolás (rögzítés, közvetítés) célja: egészében és részeiben tökéletesen megismételni egy tárgyat.

 

Állítás

Ez csak a tárgyak egy bizonyos osztályára vonatkozólag tehető meg: a szövegekkel.

 

Állítás

Ha valamit, ami nem szöveg, meg akarunk ismételni, előbb szöveggé kell alakítanunk.

Egy halmaz minden elemét, és csak azokat, helyük megőrzésével, visszaalakíthatóan leképezem -- ez a másolás. A szöveg pedig olyan rendezett és határolt halmaz, amely csak bizonyos, előre definiált elemekből állhat, ezért a pontos másolhatóság követelményének megfelel.

 

Meghatározás

Az ilyen halmazt nevezem szövegnek (Schreider nyomán). A szöveg: valaminek a reprezentációja egy olyan rendezett halmazban, amely egy másik rendezett halmazba kölcsönösen egyértelműen leképezhető.

 

Állítás

Ami egy szövegből nem másolható le pontosan, az nem is része a szövegnek.

 

Kifejtés

A definíció alapján csak azt tekintjük szövegnek, ami pontosan lemásolható.

 

Állítás

A szöveg független a hordozójától.

 

Kifejtés

Ha olyan határolt, rendezett halmaz, amely egy másik halmazba kölcsönösen egyértelműen leképezhető, akkor hordozófüggetlen, hiszen a leképezhetőség épp a hordozófüggetlenséget jelenti.

 

Kérdés

A többi kulturális tárgyra a hordozótól való függetlenség tétele nem áll?