Közlönyök

Közlönyök


Elektronikus folyóiratok

2000

Irodalmi és társadalmi havi lap

Bojtár Endre, Horváth Iván, Kovács János Mátyás, Margócsy István (felelõs szerkesztõ), Szilágyi Ákos szerkesztõk

Szerkesztõségi órák csütörtökön délután kettõtõl négyig a New York kávéház karzatán

Levélcím: 1133 Budapest, Kárpát u. 17.

Alföld

Irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóirat

Aczél Géza fõszerkesztõ
Keresztury Tibor, Mészáros Sándor szerkesztõk
Szirák Péter munkatárs

4024 Debrecen, Piac u. 26/A I. emelet
Levélcím:4001 Debrecen, Pf. 144
Telefon:(52) 412-626

Árgus

Irodalmi és kulturális folyóirat

Péntek Imre fõszerkesztõ
Bakonyi István fõszerkesztõ-helyettes

8000 Székesfehérvár, Kossuth u. 14.
Telefon:(22) 310-944

Athenaeum

Bacsó Béla fõszerkesztõ

Balkon

Kortárs mûvészeti folyóirat

Hajdu István fõszerkesztõ
Nagy Mária, Szipõcs Krisztina szerkesztõk
Bak Imre, Károlyi Zsigmond, Maurer Dóra, Nagy Pál, Perneczky Géza, Peternák Miklós, Szegõ György, Tillmann J. A. fõmunkatársak

1136 Budapest, Hollán Ernõ u. 30.
Levélcím:1536 Budapest, Pf. 319
Telefon:111-0187
Fax:135-3294

Beszélõ

Politikai és kulturális folyóirat

Kiss Ilona fõszerkesztõ
Babarczy Eszter, Bán Zoltán András, Fekete Éva, Mink András, Naményi László szerkesztõk

1054 Budapest, Akadémia u. 1. fszt. 48-50.
Levélcím:1364 Budapest, Pf. 143
Telefon:118-3178, 153-4444/292, 294

Budapesti Negyed

Lap a városról

Gerõ András fõszerkesztõ
Hankiss Ágnes, Iványi György, Kovács András, Szelényi Iván, Varga László, Vörös Károly szerkesztõk

1137 Budapest, Katona József u. 24.
Telefon:111-2526

BUKSZ - Budapesti Könyvszemle

Lackó Mihály fõszerkesztõ
Bodnár M. István, Erõs Ferenc, Gyáni Gábor, Laki Mihály, Lakner Judit, Margócsy István, Madarász Aladár, Pajkossy Gábor, Rév István, Széphelyi F. György, Wessely Anna szerkesztõk

1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon:/Fax:131-6308

C.E.T. Central European Time

Társadalmi, tudományos és irodalmi folyóirat

Mezei András fõszerkesztõ
Székely Magda fõszerkesztõ-helyettes
Beke Kata, Bécsy Tamás, Faludy György, Görgey Gábor, Hetényi Zsuzsa, Kányádi Sándor, Lakatos István, Márton László, Mózsi Ferenc, Országh Tamás, Sz. Stein Imre, Tengelyi László, Tóth Eszter szk, Sz. Stein Imre, Tengelyi László, Tóth Eszter szerkesztõk

1062 Budapest, Andrássy út 102.
Telefon:111-8639
Telefon:/Fax:175-5377

Café Bábel

Braun Róbert fõszerkesztõ
Bojár Iván András, Keszthelyi András, Kun László, Révész Sándor, Várkonyi Benedek, Zentai Violetta szerkesztõk
Békés Pál, Biró Yvette, Gerõ András, György Péter, Kálmán C. György, Mihancsik Zsófia, Nádasdy Ádám, Schöpflin György társszerkesztõk

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út. 72.
Telefon:131-3124
Telefon:/Fax:111-7048

Cigányfúró

Kisebbségszellemû mûvészeti és közérzeti folyóirat

Balogh Attila fõszerkesztõ
F. Havas Gábor, Prónai Csaba fõszerkesztõ-helyettesek
Baranyi Ilona, Ladik Katalin, Tamás Amaryllis, Naményi Zsolt, Györgydeák György, szerkesztõk

1055 Budapest, Bajcsy-Zsilinszky út 72. II. em.
Telefon:111-0034
Telefon:/Fax:111-7048

Délsziget

Kulturális folyóirat. A Nemzetközi Tõkés László Mozgalom kulturális fóruma

Moldvay Gyõzõ szerkesztõ
Czine Mihály, CS. Varga István, Balla D. Károly, Domonkos László, Dömötör János, Demény-Dittel Lajos, Hajnal László Gábor, Jochom István, Pogány Ö Gábor, Tari Béla, Torok Csaba, Zas Loránt munkatársak

Levélcím:3001 Hatvan, Pf. 79.
Telefon:(37) 341-796

Édes Anyanyelvünk

Az Anyanyelvápolók Szövetségének folyóirata

Grétsy László fõszerkesztõ
Balázs Géza, Kemény Gábor, Maróti István szerkesztõk

1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27.
Levélcím:1364 Budapest, Pf. 122
Telefon:267-9267

Élet és Irodalom

Irodalmi és politikai hetilap

Kovács Zoltán fõszerkesztõ
Tarnói Gizella, Váncsa István fõszerkesztõ-helyettesek
Dérczy Péter, Szikszai Károly, Mihancsik Zsófia, Bodor Béla, Bata Imre, Tóth Erzsébet, szerkesztõk

1089 Budapest, Rezsõ tér 15.
Levélcím:1437 Budapest, Pf. 274
Telefon:269-9211
Fax:269-9241
Villanyposta !

Életünk

Vas Megye Önkormányzatának irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóirata

Pete György igazgató-fõszerkesztõ
Fábián László fõszerkesztõ-helyettes

9700 Szombathely, Belsikátor 1.
Telefon:/Fax:(94) 313-630

Ex Symposion

Irodalom, mûvészet, filozófia, reflexió

Tolnai Ottó fõszerkesztõ
Bozsik Péter felelõs szerkesztõ
Balázs Attila, Domonkos István, Kalapáti Ferenc, Kocz IStván, Nagy József Radics Viktória, Rajsli Emese, Thomka Beáta szerkesztõk

8200 Veszprém, Ányos u. 1-3.
Telefon:(88) 328-776

Ezredvég

Irodalmi, mûvészeti és társadalomkritikai folyóirat

Simor András fõszerkesztõ
Szepes Erika, Tabák András szerkesztõk

1086 Budapest, Magdolna u. 5-7. IV. 1.
Levélcím:1431 Budapest, Pf. 182
Telefon:134-1509 / 126

Filológiai Közlöny

A Magyar Tudományos Akadémia Modern Filológiai Bizottsága és a Modern Filológiai Társaság világirodalmi folyóirata

Szabics Imre fõszerkesztõ
Abádi Nagy Zoltán, Domokos Péter, Masát András, Pál József, Sarbu Aladár, Török Endre, Vörös Imre, D. Zöldhelyi Zsuzsa szerkesztõk

1145 Budapest, Amerikai út 96. ELTE Francia Tanszék

Forrás

Szépirodalmi, szociográfiai és mûvészeti folyóirat
Bács-Kiskun Megye Önkormányzata és a Katona József Társaság folyóirata

Füzi László fõszerkesztõ
Szekér Endre fõszerkesztõ-helyettes
Buda Ferenc fõmunkatárs, Pintér Lajos, Dobozi Eszter, Goór Imre, Komáromi Attila, Kovács István, Szabó Tamás szerkesztõk

Kecskemét, Deák Ferenc tér 3.
Levélcím:6001 Kecskemét, Pf. 69
Telefon:(76) 487-002

Helikon

Irodalmi folyóirat

Szilágyi István fõszerkesztõ
Király László fõszerkesztõ-helyettes
Szabó Gyula, Szõcs István fõmunkatársak
Lászlóffy Aladár, K. Jakab Antal, Mózes Attila, Nagy Mária, Rákosi Tibor szerkesztõk

3400 Kolozsvár (Cluj-Napoca) str. Iasflor 14.
Levélcím:3400 Kolozsvár (Cluj-Napoca) Casuta postala 245.
Telefon:132-309, 132-096

Helikon

Irodalomtudományi Szemle

Köpeczi Béla fõszerkesztõ
Bodnár György, Császtvay Tünde, T. Erdélyi Ilona, Gránicz István, Hopp Lajos, Karafáth Judit, Odorics Ferenc, Szili József, Varga László szerkesztõk

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Telefon:166-4819 / 12
Fax:1853-876

HID

Irodalmi, mûvészeti és társadalomtudományi folyóirat

Bori Imre fõszerkesztõ
Toldi Éve szerkesztõ, Bordás Gyõzõ, Gerold László a szerkesztõbizottság tagjai

21000 Novi Sad, Vojvoda Misic u. 1.
Telefon:021 / 611-300 / 603

Hitel

Irodalmi, mûvészeti és társadalmi folyóirat

Csoóri Sándor fõszerkesztõ
Görömbei András fõszerkesztõ-helyettes
Dobrentei Kornél, Lázár Ervin, Nagy Gáspár, Tõkéczky László szerkesztõk

1136 Budapest, Hegedûs Gyula út 45-46.
Telefon:129-7670, 149-7752

Holmi

Réz Pál fõszerkesztõ
Domokos Mátyás, Radnóti Sándor, Várady Szabolcs, Fodor Géza, Szalai Júlia, Závada Pál szerkesztõk

Levélcím: HOLMI c/o Réz Pál, 1137 Budapest, Jászai Mari tér 4/A

Irodalmi szemle

Irodalom, kritika, társadalomtudomány

Tõzsér Árpád fõszerkesztõ
A. Szabó László, Varga Lajos Márton, Pokstaller Lívia szerkesztõk

81202 Bratislava, Laurinská 2.
Telefon:533-14-87

Irodalomismeret

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság folyóirata

Kovács Sándor Iván szerkesztõ
Madocsay László, Praznovszky Muihály szerkesztõk

1052 Budapest, Piarista köz 1. I. 59.
Telefon:1377-819

Irodalomtörténeti Közlemények

A Magyar Tudományos Akadémia Irodalomtudományi Intézetének folyóirata

Komlovszki Tibor felelõs szerkesztõ
Bíró Ferenc, Dávidházi Péter, Horváth Iván, Köszeghy Péter, Kulcsár Péter, Tverdota György, Veres András, Kádár Judit szerkesztõk

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Irodalomtörténet

A Magyar Irodalomtörténeti Társaság és a tudományegyetemek irodalomtörténeti intézeteinek folyóirata

Kabdebó Lóránt fõszerkesztõ
Kovács Sándor Iván felelõs szerkesztõ
Bécsy Tamás, Ferenczy László, Fried István, Görömbei András, Imre László, Jelenits István, Kenyeres Zoltán, Kulcsár Péter, Kulcsár Szabó Ernõ, Lengyel balázs, Madocsai László, Németh G. Béla, Poszler György, Praznovszky Mihály, Szigeti Lajos Sándor, Szörényi László, Tarján Tamás, Wéber Antal szerkesztõbizottsági tagok

Miskolci Egyetem Bölcsészettudományi Intézet, 3515 Miskolc-Egyetemváros
Telefon:(46) 365-111 / 22-25

Jászkunság

Irodalom, mûvészet, társadalom

Körmendi János fõszerkesztõ

5000 Szolnok, Kossuth Lajos út 2. II. épület 307-308
Telefon:(56) 379-933 / 197

Jelenkor

Irodalmi és mûvészeti folyóirat
A Baranya Megyei Közgyûlés lapja

Csuhai István fõszerkesztõ
Ágoston Zoltán szerkesztõ
Balassa Péter, Balla Zsófia, Bertók László, Csordás Gábor, Parti Nagy Lajos, Thomka Beáta, Tolnai Ottó szerkesztõség munkatársai

7621 Pécs, Széchenyi tér 17.
Telefon:/Fax:(72) 310-673

Kalligram

Mûvészet és Gondolat

Hizsnyai Zoltán fõszerkesztõ
Grendel Lajos fõmunkatárs

81103 Bratislava-Pozsony, Staro mestska 6. II.
Levélcím: P. O. Box 223. 81000 Bratislava 1.
Telefon:(00427) 53-15-028
Fax:(00427) 311-801

Kortárs

Irodalmi és kritikai folyóirat

Kis Pintér Imre fõszerkesztõ
Ács Margit, Ambrus Lajos, Fodor András, Orbán Ottó, Sárdi Anikó, Szakolczay Lajos, Tárnok Zoltán szerkesztõk

1062 Budapest Bajza u. 18
Levélcím: 1426 Budapest, Pf. 108
Telefon:342-1520
Fax:12-13-419

Korunk

Kultúra Haza Nagyvilág

Kántor Lajos fõszerkesztõ
Horváth Andor fõszerkesztõ-helyettes
Cseke Péter, Józsa T. István, Kelemen Hunor, Kovács Kiss György szerkesztõk

Kolozsvár, Iasilor u. 14.
Levélcím: 3400 Cluj, c.p. 273. Romania
Telefon:/Fax:064 / 136-530

Kritika

Társadalomelméleti és kulturális lap

Balogh Ernõ fõszerkesztõ
Vörös T. Károly fõszerkesztõ-helyettes
Boros Géza, Józsa Ágnes, Kovács Dezsõ, Mátyás Gyõzõ rovatvezetõk

1034 Budapest, Bécsi út 122-124
Telefon:250-1680 / 128, 129, 130

Látó

A Romániai Írók Szövetsége és a Maros megyei Tanács szépirodalmi folyóirata

Markó Béla fõszerkesztõ
Gálfalvi György fõszerkesztõ-helyettes
Kovács András Ferenc, Láng Zsolt, Vida Gábor szerkesztõk

Marosvásárhely, Városháza u. 1.
Levélcím: 4300 Târgu Mureº, str. Primariei 1.
Telefon:00-40-(0)65 / 167-091
Fax:00-40-(0)65 / 167-087

Liget

Szépirodalmi és ökológiai folyóirat

Levendel Júlia és Horgas Béla szerkesztõk
Lányi András fõmunkatárs

1122 Gaál József út 70.

Literatura

A Magyar Tudományos Akadémia irodalomtudományi folyóirata

Pomogáts Béla fõszerkesztõ
Kulcsár Szabó Ernõ felelõs szerkesztõ
Róna Judit szerkesztõ, Bodnár György, Kálmán C. György, Nyírõ Lajos, Szili József szerkesztõbizottsági tagok

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.
Telefon:166-72-71

Lyukasóra

A Magyar Írók Egyesületének folyóirata

Varga Domokos szerkesztõ
Bertha Bulcsu, Gyurkovics Tibor, Mészöly Dezsõ szerkesztõbizottsági tagok

1054 Budapest, Báthory u. 10.
Telefon:/Fax:1113-286, 1116-650

Magyar Fórum

Irodalmi, társadalmi, kulturális és politikai folyóirat

Csurka István, a szerkesztõbizottság elnöke
Szõcs Zoltán, Vasvári Erika szerkesztõk

1092 Budapest, Ráday u. 32. I. 4.
Telefon:/Fax:215-8795

Magyar Könyvszemle

Könyv- és sajtótörténeti folyóirat

Kókay György felelõs szerkesztõ
Borsa Gedeon, Fülöp Géza, Kulcsár Péter, Monok István, Nagy László, Rozsondai Marianne, Vizkelety András szerkesztõk

1118 Budapest, Ménesi út 11-13.

Magyar Lettre Internationale

Európai kulturális folyóirat

Karádi Éva felelõs szerkesztõ
Kukorelly Endre, Antonin J. Liehm szerkesztõk

1123 Budapest, Nagyenyed u. 11/a
Telefon:/Fax:202-1989

Magyar Mûhely

A Magyar Mûhely Munkaközössége és a Magyar Mûhely Baráti Kör irodalmi, mûvészeti és kritikai folyóirata

Bujdosó Alpár, Hegyi Loránd, Juhász R.József, Kovács Zsolt, L Simon László, Nagy Pál, Papp Tibor, Somogyi Gyula, Sõrés Zsolt, Szombathy Bálint szerkesztõk

Levélcím: 1463 Budapest, Pf. 823
Villanyposta !

Magyar Napló

A Magyar Írószövetség lapja

Oláh János fõszerkesztõ
Bella István, Rozsonczy Ildikó, Majoros Sándor, Tóth Zsolt szerkesztõk

1062 Budapest, Bajza u. 18.

Levélcím: 1406 Budapest, Pf. 15
Telefon:342-87-68, 322-88-40
Fax:12-13-419

Magyartanítás

Módszertani folyóirat

A. Jászó Anna szerkesztõ

1153 Budapest, Eötvös u. 77.
Telefon:/Fax:306-4234.

Mozgó Világ

P. Szûcs Julianna fõszerkesztõ
Bognár Róbert fõszerkesztõ-helyettes
Sárközy Tamás, Antal László, Berkes Erzsébet, Bogárdi Márta, Bossányi Katalin, Kardos G. György, Mezõ Ferenc, Szemerhy Imre, Tábori Zoltán, Vitányi Iván szerkesztõségi tagok

1051 Nádor u. 26.

Telefon:131-9393, 132-3545
Fax:132-4597

Múlt és Jövõ

Zsidó kulturális folyóirat

Kõbányai János fõszerkesztõ

1024 Budapest, Keleti Károly u. 27. I. / 1.
Levélcím: 1525 Budapest 114. Pf. 10/55
Telefon:135-7019

Nagyvilág

Világirodalmi folyóirat

Fázsy Anikó fõszerkesztõ
M. Nagy Miklós fõszerkesztõ-helyettes
Ferencz Gyõzõ, Körtvélessy Klára, Scholz László rovatvezetõk

1054 Budapest, Széchenyi u. 1.

Telefon:13-21-160

Nappali ház

Mûvészeti és irodalmi szemle

Hübner Teodóra, Károlyi Csaba, Orsós László Jakab, Szijj Ferenc szerkesztõk

Levélcím: 1399 Budapest, Pf. 701/330

Nyelv- és irodalomtudományi közlemények

Szabó Zoltán fõszerkesztõ
Antal Árpád fõszerkesztõ-helyettes
Murádi László, Câmpean Ileana, Cs. Gyimesi Éva, Kozma Dezsõ, Péntek János szerkesztõk

Cluj-Napoca, str. Emil Racoviþa 19-21.

Telefon:432-440

Pannonhalmi Szemle

Sulyok Elemér fõszerkesztõ
Balassa Péter, Gelencsér Gábor, Varga Mátyás szerkesztõk

9090 Pannonhalma, Vár 1.

Pannon tükör

A Zalai Írók Egyesülete kulturális folyóirata

Pék Pál fõszerkesztõ
Lackner László, Tar Ferenc, Z. ferenc Gyõzõ szerkesztõk

Nagykanizsa, Ady Endre u. 12/B
Telefon:93 / 314-460

Palócföld

Nógrád megye Közgyûlésének közéleti, irodalmi, mûvészeti folyóirata

Pál József fõszerkesztõ
Zsibói Béla fõszerkesztõ-helyettes

3100 Salgótarján, Rákóczi út 36.
Levélcím: 3101 Salgótarján, Pf. 270
Telefon:(32) 314-386, 410-022

Parnasszus

Költészeti folyóirat

Turczi István felelõs szerkesztõ

1126 Budapest, Márvány u. 29.
Levélcím: 1400 Budapest, Pf. 51
Telefon:/Fax:135-98-21

Phralipe

Cigány irodalmi és közéleti folyóirat

Osztojkán Béla fõszerkesztõ
Glonczi Ernõ fõmunkatárs, Baranyi Ilona munkatárs

1084 Budapest, Tavaszmezõ u. 6. I. em.
Telefon:134-0560

Pompeji

Irodalom, mûvészet, bölcselet

Darvasi László, Laczkó Sándor, Szilasi László, Utasi Csilla szerkesztõk

6722 Szeged, Petõfi S. sgt. 30-34.
Telefon:(62) 454-130
Fax:(62) 321-109
Villanyposta! Villanyposta!

Somogy

Irodalom Mûvészet Kultúra / Somogy megye Közgyûlése és a Berzsenyi Dániel Irodalmi és Mûvészeti Társaság folyóirata

Tüskés Tibor fõszerkesztõ
Takáts Gyula fõmunkatárs
Fodor András, Kanyar József, Kelemen Lajos szerkesztõk

7400 Kaposvár, Honvéd u. 5.
Levélcím: 7401 Kaposvár, Pf. 145
Telefon:06-82-319-948

Somogyi Kultúra

szerkeszti Dr. Bõsze Sándor et al.

Tekintet

Függõ folyóirat

Ördögh Szilveszter fõszerkesztõ

1014 Budapest, Szentháromság tér 6.
Levélcím: 1241 Budapest, Pf. 234
Telefon:155-71-22 / 9110, 9120

Tiszatáj

Irodalmi folyóirat

Olasz Sándor fõszerkesztõ

6741 Szeged, Rákóczi tér 1.
Telefon:/Fax:(62) 312-670

Új Dunatáj

Tudományos és mûvészeti szemle

N. Horváth Béla fõszerkesztõ
Drescher J. Attila, Töttös Gábor szerkesztõk

Illyés Gyula Pedagógiai Fõiskola, 7100 Szekszárd Rákóczi út 1.
Telefon:74-412-133

Új Forrás

Irodalom Mûvészet Társadalomtudomány Komárom-Esztergom megye Önkormányzatának lapja

Monostori Imre fõszerkesztõ
Jász Attila, Kovács Lajos, Tóth László, Wehner Tibor szerkesztõk

2800 Tatabánya, Március 15-e u. 2.
Levélcím: 2800 Tatabánya, Pf. 1231
Telefon:34 / 316-481

Új Holnap

Irodalmi, mûvészeti, társadalomtudományi folyóirat

Kabdebó Lóránt fõszerkesztõ
Sefõzõ Simon, Feledy Gyula fõmunkatárs
Porkoláb Tibor, Péterfy Gergely, Szigeti Csaba, Viga Gyula Vass Tibor szerkesztõbizottsági tagok

3530 Miskolc, Széchenyi u. 14.
Telefon:(46) 354-011
Fax:(46) 348-932

Új Horizont

Kulturális folyóirat

Raffai István fõszerkesztõ
Tamás István társszerkesztõ, Sebõ József segédszerkesztõ

8200 Veszprém, Szabadság tér 15.
Levélcím: 8200 Veszprém, Pf. 291Telefon:(88) 406-573


Vigilia

Lukács László fõszerkesztõ
Bitskey Botond, Horányi Özséb, Kis Szemán Róbert, Morvay Edit szerkesztõk

Budapest V. Kossuth Lajos u. 1. III. lh. II. em.
Levélcím: 1364 Budapest, Pf. 111.
Telefon:117-3661


Elektronikus folyóiratok


Utolsó módosítás: 1997. május 1.
Rovatvezetõ: Horváth Takács Balázs