"Ujévtõl fogva IRODALMI LAPOK czimen egy képes szépirodalmi és kritikai hetilap indul meg. Meginditására az a meggyõzõdésünk ád erõt, hogy vele az idõszaki sajtóban hézagot pótolhatunk. A hézagot, a melyre czélozunk irodalmi viszonyaink figyelmes szemlélõje vajmi könnyen felfedezheti. [...]"

Palágyi Menyhért felelõs szerkesztõ és kiadó tulajdonos (1884)

Az elektronikus Irodalmi Lapok a magyar szépirodalom és irodalomtudomány hálózati adatbázisa, mely egyszerre kétféle hézagot remél pótolhatni: egyfelõl összegyûjti az irodalommal és az irodalomtudománnyal bármilyen módon kapcsolatos már létezõ hálózati információforrásokat; másfelõl olyan saját anyagokat hoz létre, melyek a hálózat nyújtotta új lehetõségeket kihasználva a hagyományos, nyomtatott forrásokat kiegészítõ irodalomtudományi segédeszközökül szolgálhatnak.

Az Irodalmi Lapok hasábjain többek között megtalálható az irodalommal (is) foglalkozó hagyományos és/vagy elektronikus folyóiratok listája; a kiadók, könyvtárak és könyvesboltok kínálata; a különféle intézmények címjegyzéke. Folyamatosan válogatást közlünk a világhálón található további magyar és idegen nyelvû irodalmi helyekbõl, adatbázisokból és szövegbankokból. Végül a felhasználó kényelmét kívánják szolgálni az adatbázis felépítésére vonatkozó információk, illetve a hálózati anyagokhoz való hozzáférést lehetõvé tévõ eszközökbõl összeállított gyûjtemény.