Irodalomtörténeti Közlemények

 

Hölgyek öröme címmel megjelent Szentpéteri Márton önéletrajzi írásainak első kötete. Kérésre a szerző a könyvbe pecsétel!

*

Egy önmagát egyelőre megnevezni nem kívánó fiatal kutató eddig ismeretlen Alsted-kéziratot talált Szentpétervárott. A traktátus magyar fordítása Cubusok és concubusok, avagy a szerelem gyűrűi és tárcsái a rotacizmusról nem is beszélve címmel a Palimpszex legfrissebb számában jelenik meg.

*

Jankovits László, a híres pécsi kutató érdekes adalékra bukkant Janus Pannonius zsenge gyermekkorának jobb megértéséhez. Battista Guarino kéziratos jegyzetei között ugyanis a következőket olvasta arról az estéről, melyet Janus egy ún. concubával töltött:

Concuba terribili sonitu „taratantara” dixit. Mire Janus a párnába fúrta orrát, s csak annyit mondott: „Ne szólj tovább Múzsám!”

*

Hölgyek, figyelem! Újra kapható a Szentpéteri Márton barátnője voltam feliratú póló. (A Pro paganda SzM Bt. hirdetését olvasták.)

*

Modern Midas

Egy arab kereskedő minden este a Koránt használta párna gyanánt. Egy reggel azonban Arany János -kötettel ébredt a feje alatt. Panaszával elment a kádihoz, aki csak annyit mondott:

-- Ki Korán kel, Aranyat lel.

*

Újabb haladás az Arany-filológiában

Magyar kutatóknak a források eliminálásával sikerült helyreállítaniuk Arany János egyik ismert versét, melynek címe mostantól újra: Hölgyek alatt szeretek pihenni.

*

Megjelent a 25. pótkötet a Szentpéteri Márton nemi élete és munkássága c. önéletrajzi sorozatból. A szerző dedikálásra házhoz megy!

*

Gyerekeknek, katonáknak féláron! Még mindig kapható a Szentpéteri Márton barátnője voltam feliratú póló. (A Pro paganda SzM Bt. hirdetését olvasták.)

*

Caesar halála

Amerikai kutatóknak végre sikerült hűen rekonstruálniuk Iulius Caesar halálának körülményeit:

 

V. szín

Szenátus, Caesar, stb.

Brutus be. (Rajta „Szentpéteri Márton barátnője voltam” feliratú póló.)

 

CAESAR: Te is, fiam, Brutus?!

(Velőtrázó sikoly.)