Cyrano de Berirach

by Camy de Bezeréd y Kami

________________________________________

 

 

Egy kedves úr, ki szívében nemes,
szavában ékes, igen szellemes,
s – mi ritka kincs – ő tiszta, jellemes,
megkért minket, hogy hölgyének szívét,
(kinél szebbet nem látott még az ég,)
e kedves úr a minap arra kért,
nyerjük meg neki hölgyének szívét
egypár ékes verssel,
mit ő se restell-
ne, ha bírna:
írna.

 

Elvtársaim, ti odafönn az Úrban,
ragyogjatok fel kékben és azúrban,
nem bírom már tovább ezt a szörnyű terhet,
versben vallok neki ezért most szerelmet.

 

*

 

VARÁZSOLÁS

 

Meghalok, ha nem szeretsz,
      nem halok, ha megszeretsz.
Ha meghalok = nem szeretsz,
      ha nem halok = megszeretsz.

 

*

 

8 NŐ ALATT A FÖLD KÖRÜL

 

(Mert megrendelőnk titoktartásra kért
bennünket, a hölgy nevét nem árulhat-
juk el Önöknek, ámhogy az üzenet mégis
célba érjen, az Ő nevét is szerepeltetjük
a következő készletben.)

 

1. Anna – édes szép szavanna.
2. Zsófia – a legszebb hely Szófia.
3. Mária – érted leszek pária.
4. Edina – a legjobb hely Medina.
5. Krisztina – érte lángolt Pristina.
6. Andrea – gyönyörű panthera.
7. Adrienn – a nyár ilyen.
8. Eszter – száguldó Dnyeszter.

 

*

 

KÖZMONDÁSOK

 

Aki másnak vermet ás,
      maga esik bele.

Beleestem, benne vagyok,

      (már)
soha meg nem szabadulok.

:’(

 

 

Egy kedves úr, ki szívében nemes,
(s kinél szebbet nem látott még az ég)
szavában ékes, igen szellemes,
e kedves úr a minap arra kért,
remek versemért kérjek bármi bért,
kéhérjehek báhármíhí bért,
ké-hér-je-hek bá-hár-mí-hí bért.

Nem bírom már tovább ezt a szörnyű terhet,
versben vallok neki ezért most szerelmet!