EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

H-1088 Budapest Múzeum körút 4A
+361 267 0820 / 5113 / 3414 / 5118 / 5119
regimagy @ludens.elte.hu
 
 
 
Tanszék
Aktuális
Munkatársak
Kurzusok
Vizsgák
Szigorlat
Szakdolgozat
Projektek
Programok
Naptár
Szövegek
Fórum
Kapcsolatok
E-mail
 


A szakdolgozat előfeltétele egy szakdolgozati szeminárium (MRN-902) teljesítése, lehetőleg a témavezetőnél. Témavezetőnek választható minden, a tanszéken tanító tanár. Indokolt esetben a tanszékvezető engedélyezheti külsős felkérését is témavezetésre. Tanszékünkön a dolgozatokat két tanár bírálja. Egyikük minden esetben a témavezető. A szakdolgozatra vonatkozó előírásokat és a formai követelményeket lásd itt.

Az ajánlott szakdolgozati témák jegyzéke:

 • Regös-énekeink rejtélye
 • Árpádkori szentek emléke balladáinkban
 • A "Kékszakáll"-történet nyomai balladáinkban
 • Gianbattista Orsini bíboros tragédiájának emléke a magyar balladákban
 • Verstörténeti kutatások (a http://magyar-irodalom.elte.hu/repertorium/
  adatbázis felhasználásával)
 • Online kritikai kiadások (lehetőleg, de nem kizárólag régi magyar
  irodalomból)
 • Előmunkálatok az ELTE irodalom-tanszékeinek történetéhez, levéltári
  források alapján (1950-1990)
 • Előmunkálatok az MTA Irodalomtudományi Intézetének történetéhez, levéltári
  források alapján (1950-1990)
 • Az ún. ősköltészet szakirodalma az utóbbi 15 évben. Kritikai szemle

 

mm