EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

H-1088 Budapest Múzeum körút 4A
+361 267 0820 / 5113 / 3414 / 5118 / 5119
regimagy @ludens.elte.hu
   
 
Tanszék
Aktuális
Munkatársak
Kurzusok
Vizsgák
Szigorlat
Szakdolgozat
Projektek
Programok
Naptár
Szövegek
Fórum
Kapcsolatok
E-mail
 

 

A tanszékünk körüli kutatások, projectek, folyóiratok stb.

Például:

A tanszék részt vesz az


Tanszékünkön két akreditált PhD képzési program működik az Irodalomtudományi Doktori Iskola keretén belül. A reneszánsz doktori program alapító vezetője Horváth Iván egyetemi tanár, a barokk program alapító vezetője Kovács Sándor Iván prof. A doktori képzésbe való bekerülés feltétele az érvényes egyetemi diploma és a sikeres felvételi vizsga. A felvételi vizsgán a jelölt számot ad a korszakkal és a szűkebb témájával kapcsolatos ismereteiről valamint kutatási és tanulmányi terveiről. A doktori képzés hat félévből áll, félévenként legalább három tanegyéget kell teljesíteni. Az aktuális kurzusokat lásd itt.

A reneszánsz doktori program tanegységlistája

110 Filozófia (K)
210 Irodalomelmélet I. (K)
220 Irodalomelmélet II. (K)
300 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

IR-MRRE 410 Számítógépes textológiai gyakorlat reneszánsz szövegeken (G)
IR-MRRE 420 Reneszánsz adatbázisok kiaknázása, részvétel újabbak kiépítésében (G)
IR-MRRE 430 Antikvitás és latin humanizmus (K)
IR-MRRE 440 A reneszánsz korszak összehasonlító irodalomtörténete (K)
IR-MRRE 450 A reneszánsz korszak összehasonlító magyar irodalomtörténete/A disszertációs téma korszakának újabb hazai és nemzetközi történettudományi kutatásai (K)
IR-MRRE 460 A disszertációs téma korszakának legújabb kutatási eredményei a társművészetekben/A népköltészet előzményei a reneszánsz korszakban (K)

IR-MRRE 510 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRRE 520 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRRE 530 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRRE 540 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRRE 550 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRRE 560 Disszertációs témakonzultáció (G)

 

A barokk doktori program tanegységlistája

110 Filozófia (K)
210 Irodalomelmélet I. (K)
220 Irodalomelmélet II. (K)
300 Társtudományok (K)
(A betűjel attól függ, melyik program szervezte kurzust végzi el a hallgató.)

IR-MRB 410 XVII–XVIII. századi kéziratolvasás és szövegolvasási gyakorlatok (G)
IR-MRB 420 XVII–XVIII. századi gondozott szövegek nyelvi, tárgyi és források szerinti magyarázata (K)
IR-MRB 430 Barokk poétika. A Zrínyi- és Tasso-kérdés kutatástörténete és tanulságai (K)
IR-MRB 440 A barokk irodalom karakterjegyei. A barokk műfajok „átjárhatósága” és sokrétűsége (K)
IR-MRB 450 Kelet-közép-európai barokk műfajok. A horvát és magyar költészet tipológiai analógiái és összefüggései. A magyar és a horvát „Zrínyiász”. (Filológiai, poétikai, szemléleti tanulságok) (K)
IR-MRB 460 Képzőművészeti, zenei és irodalmi párhuzamok a kelet-közép-európai és a magyar irodalomban. Esterházy Pál sokműfajúsága. Életforma, ízlés, lakáskultúra, könyvtár, olvasási szokások a XVII–XVIII. századi Magyarországon (K/G)

IR-MRB 510 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRB 520 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRB 530 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRB 540 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRB 550 Disszertációs témakonzultáció (G)
IR-MRB 560 Disszertációs témakonzultáció (G)