A magyar irodalom barokk korszaka

vizsgakurzus.

A kódhoz idén nem tartozik előadás, de a félév végén kollokválni lehet az alábbi követelmények alapján


A tételek egy-egy művelődés-, stílus-, műfaj- vagy irodalomtörténeti jelenséget ölelnek magukba. Ezek ismeretéről a vizsgázónak ugyanúgy számot kell adnia, mint a tételben fölsorolt szerzőkről és művekről.

Rövidítések:
Narancs - Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. I. rész. Késő-reneszánsz manierizmus és kora-barokk, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Osiris, 1998. Második kiadása: Sötétzöld (Bp., 2003).
Zöld - Szöveggyűjtemény a régi magyar irodalomból. II. rész. Barokk és késő-barokk rokokó, szerk. KOVÁCS Sándor Iván, Bp., Osiris, 2000. Második kiadása: Sötétkék (Bp., 2003).

A verzál betűkkel jelölt szerzők esetében kötelező az Új magyar irodalmi lexikon (szerk. PÉTER László, I-III.) megfelelő szócikke is.
 

Amit a kollokviumról mindig is tudni szerettél volna, de sosem merted megkérdezni,
azt itt most megteheted:

FORVM

 

 

KOLLOKVIUMI TÉTELJEGYZÉK

1. A manierizmus. Manierista költészet. RIMAY JÁNOS (Narancs és Sötétzöld 149-191), PRÁGAY ANDRÁS (Narancs és Sötétzöld 192-197), továbbá Madách Gáspár (Narancs és Sötétzöld 201-207) vagy Illésházy István (Narancs és Sötétzöld 51-53) vagy Kálay Kopasz Pál (Narancs és Sötétzöld 210-211) vagy Miskolczi Csulyak István (Narancs és Sötétzöld 267-273)
Kötelező: RIMAY, PRÁGAY, valamint egy választott költő

2. A sztoicizmus. "Magyarország panasza". SZENCZI MOLNÁR ALBERT (Narancs és Sötétzöld 216-248, 259-260, 262-266), MAGYARI ISTVÁN (Narancs és Sötétzöld 38-47), ALVINCZI PÉTER (Narancs és Sötétzöld 123-128 130-131), továbbá Szepsi Csombor Márton (Narancs és Sötétzöld 105-121) vagy Petki János (Narancs és Sötétzöld 81-84)
Kötelező: SZENCZI MOLNÁR, MAGYARI, ALVINCZI, valamint egy választott szerző

3. Késő-reneszánsz kultúra. Költészet: WATHAY Ferenc (Narancs és Sötétzöld 54-67), továbbá Debreceni S. János (Narancs és Sötétzöld 68-72) vagy Pécseli Király Imre (Narancs és Sötétzöld 300-303) vagy névtelen szerzők (Narancs és Sötétzöld 48-50, 73-74, 77-78, 208-209), udvari dráma: CONSTANTINUS ÉS VICTORIA (Narancs és Sötétzöld 311-317), verses szerelmi regény: CZOBOR MIHÁLY (Narancs és Sötétzöld 92-99)
Kötelező: WATHAY, CONSTANTINUS ÉS VICTORIA, CZOBOR, valamint egy költő vagy a névtelen szerzők csoportja

4. A barokk és megjelenése Magyarországon. PÁZMÁNY PÉTER (Narancs és Sötétzöld 321-333, 360-379), NYÉKI VÖRÖS MÁTYÁS (Narancs és Sötétzöld 401-446), továbbá Lépes Bálint (Narancs és Sötétzöld 385-400) vagy Vásárhelyi (Marosvásárhelyi) Gergely  (Narancs és Sötétzöld 448, Magyar elbeszélők. 16-18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 179-188, 1069-1070)
Kötelező: PÁZMÁNY, NYÉKI VÖRÖS, valamint egy választott szerző

5. A heroikus barokk. ZRÍNYI MIKLÓS, Szigeti veszedelem (Zöld 19-158 vagy Sötétkék 19-157)

6. A lírikus és prózaíró ZRÍNYI MIKLÓS (Zöld 159-200 vagy Sötétkék 158-199)

7. GYÖNGYÖSI ISTVÁN (Zöld 261-340 vagy Sötétkék 260-339)

8. Az eposzkísérletek Zrínyi után. LISTIUS LÁSZLÓ (Zöld 204-220 vagy Sötétkék 203-219), PÁPAI BORSÁTI FERENC (Narancs és Sötétzöld 479-492), továbbá Paskó Kristóf (Zöld 345-347 vagy Sötétkék 343-345) vagy a Rákóczi-eposz (Zöld 348-355 vagy Sötétkék 346-353)
Kötelező: LISTIUS, PÁPAI BORSÁTI, valamint egy választott mű

9. Barokk költészet I. BENICZKY PÉTER (Narancs és Sötétzöld 541-557), ESTERHÁZY PÁL (Zöld 221-249 vagy Sötétkék 220-248), BALASSA BÁLINT (Zöld 250-260 vagy Sötétkék 249-259), továbbá Fráter István (Zöld 341-344 vagy Sötétkék 339-342) vagy Rozsnyai Dávid (Zöld 384-386 vagy Sötétkék 382-384) vagy Radvánszky János (Zöld 753-759 vagy Sötétkék 751-757)
Kötelező: BENICZKY, ESTERHÁZY, BALASSA, valamint egy választott költő

10. Barokk költészet II. KOHÁRY ISTVÁN (Zöld 712-729 vagy Sötétkék 710-727), PETRŐCZY KATA SZIDÓNIA (Zöld 468-475 vagy Sötétkék 466-473, A XVII. század költői, kiad. KOMLOVSZKI Tibor, Bp., Unikornis, 1995. 302-311), KŐSZEGHY PÁL (Zöld 553-581 vagy Sötétkék 551-579), továbbá Ráday Pál (Zöld 476-477, 479-481 vagy Sötétkék 474-475, 477-479) vagy névtelen költők (Zöld 371-380 vagy Sötétkék 369-378) vagy "Őszi harmat után..." (Zöld 500-524 vagy Sötétkék 498-522)
Kötelező: KOHÁRY, PETRŐCZY, KŐSZEGHY, valamint egy választott költő, ill. verscsoport

11. Emlékírás a 17. században. KEMÉNY JÁNOS (Narancs és Sötétzöld 529-540), TÓTFALUSI KIS MIKLÓS (Zöld 448-467 vagy Sötétkék 446-465), továbbá Veresmarti Mihály (Narancs és Sötétzöld 462-464) vagy Kornis Gáspár (Zöld 364-366 vagy Sötétkék 362-364) vagy Esterházy Pál (Zöld 221-227, 247-249 vagy Sötétkék 220-226, 246-248)
Kötelező: KEMÉNY, TÓTFALUSI KIS, valamint egy választott szerző

12. BETHLEN MIKLÓS (Zöld 387-439 vagy Sötétkék 385-437)

13. II. RÁKÓCZI FERENC (Zöld 525-535, 537-551 vagy Sötétkék 523-533, 535-549), továbbá Apor Péter (Zöld 622-634 vagy Sötétkék 620-632) vagy Cserei Mihály (Zöld 610-621 vagy Sötétkék 609-619)
Kötelező: RÁKÓCZI, valamint egy választott szerző

14. Emlékírás a 18. században. BETHLEN KATA (Zöld 658-665 vagy Sötétkék 656-663), HERMÁNYI DIENES JÓZSEF (HERMÁNYI DIENES József Szépprózai munkái, kiad. S. SÁRDI Margit, Bp., Akadémiai Kiadó-Balassi Kiadó, 1992. 7-24, Zöld 685-689, 691-705 vagy Sötétkék 683-687, 689-703), továbbá Rettegi György (Zöld 667-669 vagy Sötétkék 665-667) vagy Kiss István (Zöld 739-752 vagy Sötétkék 737-750)
Kötelező: BETHLEN KATA, HERMÁNYI DIENES, valamint egy választott szerző

15. Szórakoztató irodalom. FORTUNÁTUS (Magyar elbeszélők. 16-18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 204-324, 1072-1073), MAGELONA (Magyar elbeszélők. 16-18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 388-458, 1081-1082), HALLER JÁNOS (Zöld 381-383 vagy Sötétkék 379-381, Magyar elbeszélők. 16-18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 475-511, 1094-1095), továbbá Rozsnyai Dávid (Magyar elbeszélők. 16-18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 459-474, 1084-1085) vagy Felvinczi György (Zöld 489-499 vagy Sötétkék 487-497) vagy Bod Péter (Zöld 639-644 vagy Sötétkék 637-642, Magyar elbeszélők. 16-18. század, kiad. GYENIS Vilmos, S. SÁRDI Margit, Bp., 1986. 588-597)
Kötelező: FORTUNÁTUS, MAGELONA, HALLER, valamint egy választott szerző

16. A rokokó és megjelenése Magyarországon. AMADÉ LÁSZLÓ (Zöld 775-800 vagy Sötétkék 773-798), továbbá Amadé Antal (Zöld 760-774 vagy Sötétkék 758-772) vagy Lázár János (Zöld 706-711 vagy Sötétkék 704-709)
Kötelező: AMADÉ, valamint egy választott költő

17. FALUDI FERENC (Zöld 801-864 vagy Sötétkék 799-862)

18. MIKES KELEMEN (Zöld 582-607 vagy Sötétkék 580-605)

19.A 17-18. századi dráma. Comico-tragoedia (Narancs és Sötétzöld 470-475), Actio curiosa (Zöld 367-370 vagy Sötétkék 365-368), FELVINCZI: Comico-tragoedia (Zöld 489-493 vagy Sötétkék 479-491), ILLEI: Tornyos Péter (Zöld 735-738 vagy Sötétkék 733-736), Kocsonya Mihály házassága (Zöld 730-734 vagy Sötétkék 728-732)
Kötelező: három dráma


röff

 

Frissítve: 2005. IX. 19.  

Vissza