EÖTVÖS LORÁND TUDOMÁNYEGYETEM
BÖLCSÉSZETTUDOMÁNYI KAR
Régi Magyar Irodalomtörténeti Tanszék

H-1088 Budapest Múzeum körút 4A
+361 267 0820 / 5113 / 3414 / 5118 / 5119
regimagy @ludens.elte.hu
   
 
Tanszék
Aktuális
Munkatársak
Kurzusok
Vizsgák
Szigorlat
Szakdolgozat
Projektek
Programok
Naptár
Szövegek
Fórum
Kapcsolatok
E-mail
 

A tanszék 2005. őszi félévének kurzusai

Figyelem!
A kiegészítések és az esetleges módosítások a 417-es szobával szembeni tanszéki hirdetőtáblán találhatók meg. Továbbá lásd ETR!

Szakostanegységek
Koraújkori magyar irodalom program
Bölcsészeti informatika program

Szakos tanegységek

Kód

A kurzus címe

Tanár

K/G

Idő

MRN-402

Bevezetés az irodalomtörténetbe

Horváth Iván prof.

K

Cs 10–11.30

MRN-403 /a

Filológia

S. Sárdi Margit dpc.

G

Cs 8.30–10

MRN-403 /b

Filológia

Bárczi Ildikó doc.

G

K 8.30–10

MRN-403 /c

Filológia

Bárczi Ildikó doc.

G

Sz 10–11.30

MRN-403 /d

Filológia

Orlovszky Géza doc.

G

K 12–13.30

MRN-403 /e

Filológia

Szentmártoni Szabó Géza adj.

G

K 10.30–12

MRN-403 /f

Filológia

Szentmártoni Szabó Géza adj.

G

K 14.30–16

MRN-403 /g

Filológia

Szentmártoni Szabó Géza adj.

G

Sz 12–13.30

MRN-403 /h

Filológia

Kiss Farkas Gábor ts.

G

H 9.30–11

MRN-403 /i

Filológia

Kiss Farkas Gábor ts.

G

K 9.30–11

MRN-403 /j

Filológia

Szentpéteri Márton mb. ea.

 

MRN-403 /k

Filológia

Laczházi Gyula mb. ea.

Cs 12–13.30

MRN-403 /l

Filológia

Földes Zsuzsa

G

Cs 14–15.30

MRN-403 /m

Filológia

Bíbor Máté PhD hallg.

G

 

MRN-403 /n

Filológia

Gulyás Borbála PhD hallg.

G

K 10–13.30

MRN-403 /o

Filológia

Parádi Andrea PhD hallg.

G

P 9.30–11

MRN-403/p

Filológia

Heiser Krisztina PhD hallg.

G

 
     
 

MRN-541

Liturgia és irodalom

Bárczi Ildikó doc.

K

P 10–11.30

MRN-551 a
MR-151 a

Régi prédikációirodalmunk forrásai

Bárczi Ildikó doc.

 

MRN-551 b
MR-151 b

Balassi istenes versei és a reformáció énekköltészete

Szentmártoni Szabó Géza adj.

G

K 12.31–14

MRN-551 c
MR-151 c

A szerelem Balassi és a 16. század költészetében

Szentmártoni Szabó Géza adj.

G

Sz 10–11.30

MRN-551 d
MR-151 d

Szép magyar kísértetek: erkölcs és irodalom a 16. században

Szentmártoni Szabó Géza adj.

G

Cs 10–11.30

MRN-551 e
MR-151 e

Humanizmus Mátyás és Ulászló korában

Kiss Farkas Gábor ts.

G

K 12–13.31

     
 

MRN-542

A barokk vers

Orlovszky Géza doc.

K

K 14–15.30

MRN-552 a
MR-277 a

Későreneszánsz és barokk 1.

Kovács Sándor Iván prof.

G

K 8.30–10

MRN-552 b
MR-277 b

Későreneszánsz és barokk 2.

Kovács Sándor Iván prof.

G

K 10.30–12

MRN-552 c
MR-277 c

Idősíkok a magyar nyelvű önéletírásokban

S. Sárdi Margit doc.

G

Cs 12–13.30

MRN-552 d
MR-277 d

Adriai tengernek Syrenaia

Orlovszky Géza doc.

G

Cs 12–13.30

MRN-552 e
MR-277 e

Barokk eposzok

Kiss Farkas Gábor ts.

G

H 12–13.30

     
 

MR-350 a

Gyógyító és háztartási receptek szövegátírása 2.

S. Sárdi Margit doc.

G

P 14–15.30

MR-350 b

Középkori enciklopédiák (latinul olvasóknak)

Bárczi Ildikó doc.

G

 

MR-350 c

Új életre hozott Erdődy – szövegkiadó szeminárium

Orlovszky Géza doc

G

Cs 14–15.30

MR-350 d

Szenvedély és irodalom a 18. században

Laczházi Gyula mb. ea.

G

Cs 14–15.30

MR-350 e

Kép és szöveg viszonya a régi magyar irodalomban

Gulyás Borbála PhD hallg.

G

K 12–13.31

     
 

MR-450 a
MRN-902 a

Szakdolgozati szeminárium

S. Sárdi Margit doc.

G

P 10–11.30

MR-450 b
MRN-902 b

Szakdolgozati szeminárium

Bárczi Ildikó doc.

G

 

MR-450 c
MRN-902 c

Szakdolgozati szeminárium

Orlovszky Géza doc.

G

 

MRN-912 a

Szakdolgozati szeminárium az irodalomtanítás köréből

S. Sárdi Margit doc.

 

MRN-912 b

Szakdolgozati szeminárium az irodalomtanítás köréből

Orlovszky Géza doc.

G

 

11

Koraújkori magyar irodalom program

  • ZAN-KI01 Középkori enciklopédiák (latinul olvasóknak) [K, 2 ó.] Bárczi Ildikó doc. óramegbeszélés
  • ZAN-KI02 Könyv, könyvtár, olvasás a koraújkori Magyarországon [K, 2 ó.] Bíbor Máté PhD hallgató H 14-15.30
  • ZAN-KI06/a Gyógyító és háztartási receptek szövegátírása [G, 2 ó.] S.Sárdi Margit doc. Cs 14-15.30
  • ZAN-KI06/b Textológia [G, 2 ó.] Orlovszky Géza doc. K 14-15.30
  • ZAN-KI07/b Mítosz és történelem a 17. századi magyar irodalomban [G, 2 ó.] Ács Pál mb. ea. Cs 14-15.30
  • ZAN-KI09/a Politika és teológia a 16. században [G, 2 ó.] Bene Sándor mb. ea. Sz 18-19.30
  • ZAN-KI09/b Reneszánsz eszme- és információtörténet, [G, 2 ó.] Szentpéteri Márton mb. ea. P 14-15.30
  • ZAN-KI12 Szenvedélyek és irodalom, [G, 2 ó.] Laczházi Gyula mb. ea. Cs 18-19.30