- Petőfi Sándor -

Szöveggyűjtemény

A HELYSÉG KALAPÁCSA

Első ének
Második ének
Harmadik ének
Negyedik ének

MUTATÓ TÁBLA,

melly azt mutatja, hogy az

I. énekben

fölébred álmából egy fogoly, s szabadulást tervez - azonban az nincs megénekelve: hogy ki légyen ezen szabadulást tervező, álmából fölébredt fogoly? csupán azért, hogy később a meglepetés annál meglepőbb legyen. - A

II. énekben

már több foglaltatik: kié a helység leglátogatottabb kocsmája? milly ékes e kocsma birtokosnéja? miben sántikál a kántor? ki buzdítja merényének végbevitelére? s a t. - A

III. énekben

megszabadúl a fogoly, s börtönéből a kocsmába megy; s a milly szörnyű dolgokat lát: olly szörnyű dolgokat cselekszik. Itt már az is orrára köttetik a nyájas olvasónak, hogy a fogoly nem más, mint a költemény hőse. - A

IV. énekben

a szörnyű dolgok véget érnek, s a költemény hőse szörnyű véget ér.

(Pest, 1844. augusztus.)


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv