- Petőfi Sándor -

Szöveggyűjtemény

MIÉRT KISÉRSZ...

Miért kisérsz minden lépten-nyomon,
Te munkás hazaszeretet?
Éjjel-nappal mért mutatod nekem
Gonddal borított képedet?
Örökké itt vagy, itt vagy énvelem,
Ugy is látlak, ha behunyom szemem.

Tudom, kevés, mit a honért tevék,
De megtevém, amennyi telt,
Van, akinek nagyobb az ereje,
S mégis kevesebbet mivelt;
Kérlek, fordítsd el tőlem képedet
Csak egy időre, hazaszeretet!

Oh hadd feledjem, hogy polgár vagyok!
Itt a tavasz, virít a föld,
Virágillat s a zengő madarak
Dala eget-földet betölt,
Arany felhők, e nyájas szellemek,
Fejem fölött vidáman lengenek.

Oh hadd feledjem, hogy polgár vagyok!
A költészetnek istene
Olyan kegyes hozzám; iránta én
Hálátlanságba essem-e?
Ott vesztegelni hagyjam lantomat,
Míg a bútól majd húrja szétszakad?

Oh hadd feledjem, hogy polgár vagyok!
Van ifjuságom s kedvesem,
Gyöngyökbe foglalt órákkal kinál
Az ifjuság s a szerelem,
És minden óra, mit el nem vevék,
Egy elpazarlott örök üdvösség.

Hah, mennyi tündér együtt: ifjuság,
Tavasz, költészet, szerelem!
El hagyjam őket tőlem szállani?
Utánok vágyva nyúl kezem...
Jertek hozzám... nyujtsátok karotok...
Öleljetek meg, tietek vagyok!

(Pest, 1848. május.)


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

390.Miért kisérsz...:nem tudjuk, hogy mikor keletkezett pontosan, csupán annyit, hogy 1848 májusában. Bár elsősorban az állandó politikai harcokban belefáradt ember hangja szólal meg benne, megírására késztethette Petőfit a május 12-i népgyűlésen mondott beszédének rossz visszhangja is. (Ezt valószínűsíti a maga korábbi érdemeire történő utalás is.) Petőfit mélyen felháborította, hogy amikor május 10-én este a márciusi fiatalok macskazenét adtak Buda katonai parancsnoka, a Béccsel való összejátszással (méltán) gyanúsított Léderer báró ellen (azzal a céllal, hogy a kormány váltsa le), akciójukat fegyverrel akadályozták meg. Ezt tette szóvá Petőfi az említett népgyűlésen, ekkor mondta hírhedtté vált szavait, hogy „én e minisztériumra nem a hazát, sőt a kutyámat sem bíznám”. Május 13-án már kihagyták Petőfit abból a Léderer-ügyet kivizsgáló bizottságból, melynek felállítását éppen ő javasolta. Május 16-án törölték nevét a „Rendre ügyelő választmány” tagjainak sorából is. E kudarcok is szerepet játszhattak megfáradásában és e vers megírásában (ami tehát május második felére tehető).(Vissza)

184.polgár: a szó politikai – citoyen (= állampolgár) – értelmében.(Vissza)