GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Az alkotói portré
(Bevezetés)

Célszerűnek látszik, hogy programunkat, amely öt jelentős magyar költő - Balassi Bálint, Petőfi Sándor, Arany János, Ady Endre és József Attila - írói és emberi portréját tartalmazza, egy rövid elméleti óra vezesse be, amely bemutatja az alkotói portrénak mint műfajnak értelmét és jelentőségét, legfontosabb szempontjait és technikai eszközeit. Természetesen más célból is felhasználható az óra anyaga: az alkotói portré lehetőségeivel való számvetés nemcsak elindíthatja, hanem egyben le is zárhatja a feldolgozott írói életutak és pályaképek sorozatát; a megismert portrék alapján immár lehetőség nyílik az általánosabb összefüggések, tanulságok levonására.

Elméleti bevezetésünk három alapvető fogalomra épül: 1) az életrajzra, 2) a pályaképre és 3) a hatástörténetre. Annál inkább szükség van ezek fogalmi megkülönböztetésére, mert az elsőt és a másodikat gyakran összekeverik, a harmadik fontosságát pedig kevéssé tudatosítják. (Ez nem jelenti azt, hogy az életrajzot és a pályaképet kínai fal választaná el egymástól; a biografikus tényezők ihlető szerepe nemritkán indokolttá teszi együttes tárgyalásukat.)

Van-e értelmük az életrajzi ismereteknek?

Az életrajz antik és középkori hagyománya

A fejlődés-gondolat és az életrajz újkori elágazása

A tudományos életrajz és pályakép legfőbb paraméterei

Kritikai vélemények az életrajz (önéletrajz) értelméről

A hatástörténet jelentése és haszna