GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Szöveggyűjtemény

[BALASSI BÁLINT VERSEINEK FRAGMENTUMI] (részletek)

Következnek Balassi Bálintnak kölem-kölemféle szerelmes éneki...

Első ,
Jelentem versben mesémet...

Második ,
Cupido szívemben...

...
Ötödik,
Nő az én örömem ...

...
Hetedik,
Mondják jövendölők...

...
Decima secunda,
Széllyel tündökleni...

...
Decimus quartus,
Csak búbánat immár...

Tizenötödik,
Hallám egy ifjúnak...

...
Tizenhetedik,
Csókolván ez minap...

Tizennyolcadik,
Szabadsága vagyon...

...
Huszonharmadik,
Keserítette sok bú és bánat...

...
Huszonnyolcadik,
Minap mulatni mentemben...

...
[Harminckettődik],
Áldj meg minket, Úristen...

Harmincharmadik,
Bocsásd meg, Úristen...

Ezek után immár akik következnek, azokat mind kiket házasságába, kiket a felesígítül való elválása után szerzett.
Harmincnegyedik,
Méznél édesb szép szók...

Harmincötödik,
Régi szerelmem nagy tüze...

...
Harmincnyolcadik,
Egy kegyes képében...

Harminckilencedik,
Ez világ sem kell már nekem...

Negyvenedik
Engemet régolta

Negyvenegyedik,
Széllyel hogy vadásza...

Negyvenkettődik,
Fáradsága után...

Negyvenharmadik,
Te, szép fülemile...

...
Negyvenhatodik,
Bezzeg nagy bolondság...

Negyvenhetedik,
Idővel paloták...

Negyvennyolcadik,
Szerelem s Julia...

Negyvenkilencedik,
Ha ki akar látni két eleven kutat...

Ötvennegyedik,
Ó, magas kősziklák...

...
Ötvenötödik,
Mi dolog, Úristen...

...
Ötvennyolcadik,
Ó, nagy kerek kék ég...

Ötvenkilencedik,
Szerelem istene...

Hatvanodik,
Az Zsuzsánna egy szép német leán...

Hatvanegyedik,
Vitézek, mi lehet...Ennéhány Istenhez való énekek

...
Az én jó Istenem...
...
Mennyei seregek, boldog, tiszta lelkek...
...
Mint az szomjú szarvas...
...
[Hatvanharmadik] ,
Nyolc ifiú legén...

...


Valahány török bejt

Ez széles világon...
Ti, kik szegénséget...
Ismét felvetette...
Tebenned, Julia...
Ha nagy haragjában...
Egykor szép Juliát látván...
Mikoron kirepül...
Egykor szép Julia magába...
Rózsa színű lelkem...
...
[Hatvanötödik],
Pusztában zsidókat...

[Hatvanhatodik],
Ó, én édes hazám...[Celia-versek]

[...]
[Második] ,
(...) Kit csak azért...

Ugyanakkor, hogy megkedveli Celiát,
Két szemem világa...

Harmadik,
Kegyelmes szerelem...

Negyedik,
Csudálván egy ferdőt...

Ötödik,
Mely csuda gyötrelem...

In eandem fere sententiam,
Kiáltok, csak bolygok...

Hatodik,
Az mely keresztény hű...

Hetedik,
Mely keserven kiált...

Nyolcadik,
Ó, én bolond eszem...

In eandem fere sententiam,
Vétettem ellened...

Kilencedik,
Julia szózatját...

Tizedik,
Szít Zsuzsánna...

Az cortigianáról, Hannuska Budowskionkáról szerzett latrikánus vers,
Friss szép...

[CÍM NÉLKÜLI GYŰJTEMÉNY]

Az erdéli asszony kezéről,
Ha szinte érdemem...

Az maga elméjének gyors voltáról az szerelem miatt,
Forr gerjedt elmémre...

Az Celia bánatjáról,
Mint szép liliomszál...

Bánja, hogy hajnalban kell az szerelmesétől elmenni,
Hajnalban szépülnek...

Fulviáról,
Lettovább Juliát...

ISTENES ÉNEKEK

Adj már csendességet...
Végtelen irgalmú...Életrajz
Pályakép
Hatástörténet

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv