GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Pályakép – a megkomponált versgyűjtemény lírai önéletrajza alapján

A megkomponált gyűjtemény

„Gyermekségétől fogva házasságáig” szerzett énekei (33+2)

Az udvari líra előtti szerelmi költészet
Találkozás a humanista versekkel
Szerelmi mitológia

„Istenhez tött keresztény buzgó könyörgéssi”

A versgyűjtemény első része bűnbánó énekkel zárul, melyben ifjúsága vétkeiért kéri az Úr kegyelmét a házasodni szándékozó költő. Ez, a Bocsásd meg Úristen... kezdetű a 33. számú vers.

„Bocsásd meg, Úristen, ifjúságomnak vétkét,
Sok hitetlenségét, undok fertelmességét,
Töröld el rútságát, minden álnokságát, könnyebbíts lelkem terhét!”
(33.1.)

Itt ér véget a házassága előtt szerzett énekek gyűjteménye, „jóllehet kettő híja”, azaz két ének hiányzik ebből a korszakból. A 33. ének Balassi egyik legismertebb verse volt, számos kiadványban megjelent a 17. században. A versfők a Balassi Balinthé szöveget adják.

Balassi verseskönyvének ez a része mindössze két istenes éneket tartalmaz, a 32-et és a 33-at. A második részben viszont majd egy egész csokorra való istenes éneket találhatunk. Nem véletlen ez a szerkesztés: az első rész sok szerelmi kalandja után két versben fordul Istenhez; a második részben viszont egyetlen és komoly szerelem szerepel majd, s ötször ennyi istenes vers.

„Feleségétől való elválása után” kibujdosásáig (25+3+9+3+9+2)

Humanista bókvers, udvari líra (Julia-versek)

Megszabadulni Julia emlékétől

– más szépségek
– vitézek
– humanista ihletésű zsoltárparafrázisok

Visszatérő emlékek

Elbujdosás

Új sorozat: a Celia-ciklus (10+4)

A megkomponált gyűjteménybe be nem került versek

Istenes énekek

A sajátkezű versfüzér

Reneszánsz magyar dráma: Szép magyar komédiaÉletrajz
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv