GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Pályakép – a megkomponált versgyűjtemény lírai önéletrajza alapján

A megkomponált gyűjtemény

„Gyermekségétől fogva házasságáig” szerzett énekei (33+2)

Az udvari líra előtti szerelmi költészet

Találkozás a humanista versekkel

1582-ben jelent meg Párizsban az a latin nyelvű kötet, amely három reneszánsz költő verseit tartalmazta. Michael Marullus, Hieronymus Angerianus és Joannes Secundus verseiből Balassi sokat tanult, többet magyarra is átdolgozott. A 12. ének, a Széllyel tündökleni... kezdetű tavaszi nyitóképe, ifúságkultusza, a jóbarát, a vitéz társ szerepeltetése mind-mind a középkor tavaszverseinek jellemzője. Érdekes összehasonlítanunk a magyar verset Marullus latin eredetijével. Marullus a török hódítás elől menekült Görögországból Itáliába. Az ő verse egy honfitársához szól, aki szintén az olasz földön talált menedéket, s Marullus arra buzdítja őt, hogy a tavasz és a szerelem örömei között feledkezzenek meg a hazájuk miatt érzett keserűségről. Balassinál a törököktől fenyegetett haza csak annyiban van jelen, hogy tudjuk, a végvidéki élet áll a tavaszi kép hátterében. Ám a magyar költőnél fontosabb szerepet játszik a „búszerző szerelem”, ezt akarja feledni.

Szerelmi mitológia

„Istenhez tött keresztény buzgó könyörgéssi”

„Feleségétől való elválása után” kibujdosásáig (25+3+9+3+9+2)

Humanista bókvers, udvari líra (Julia-versek)

Megszabadulni Julia emlékétől

– más szépségek
– vitézek
– humanista ihletésű zsoltárparafrázisok

Visszatérő emlékek

Elbujdosás

Új sorozat: a Celia-ciklus (10+4)

A megkomponált gyűjteménybe be nem került versek

Istenes énekek

A sajátkezű versfüzér

Reneszánsz magyar dráma: Szép magyar komédiaÉletrajz
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv


Jegyzetek

Michael Marullus (1450–1500) görög származású itáliai, latin nyelven író költő. Néhány versét mintául használta Balassi.(Vissza)

Joannes Secundus: Joannes Secundus: (Haaga, 1511. november 14–Uttrecht, 1536. szeptember 24.), igen híres, latinul író reneszánsz költő. Legismertebb műve a Csókok könyve (Basia). Balassira az ő költészete is hatással volt, tőle vette át a Julia nevet.(Vissza)

Hieronymus Angerianus nápolyi költő az 1500-as évek elején. Balassi az ő latin nyelvű epigrammáit használja fel legtöbbször.(Vissza)