GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Balassi Bálint

Életrajz

Bornemisza Péter tanítványa

Báthory István erdélyi és lengyelországi udvarában

Szerelmek, Losonczy Anna

A Balassi-fiúk gyámja, Balassi András afféle mesebeli gonosz unokabátyként igyekszik a maga javára kezelni a vagyont. Ekkorból való Balassi Bálint levélbeli kifakadása:
„Im egy decretum-könyvet szerzék, ahhoz egy fekete táskát. Azt is ha lehet, nem kevesb diligentiával olvasom által mint Cicerót.”

Bálint megpróbál gazdag lányt venni feleségül, hogy így segítsen anyagi gondjain, de Krusith Ilonánál nem jár szerencsével. Kerecsényi Judit viszont maga ír Balassinak, mikor férje, Hagymássy Kristóf meghal, ám a fiatal özvegy végül a költő unokatestvérének, Dobó Ferencnek, a sárospataki várúrnak lesz a felesége, valamikor akkor, amikor Balassi megismerkedik a nálánál kissé idősebb asszonnyal, Losonczy Annával, a Losonczy-vagyon fiúsított örökösnőjével, Ungnád Kristóf feleségével (1578). Ez a Losonczy Anna lesz az a nő, akiről versgyűjteményének „sarkpontját” mintázza.

Az egri vár hadnagya

Balassi többször is kérvényezi a bécsi udvartól, hogy nevezzék ki várkapitánnyá, ám csak hadnagyi rangot kap Egerben. Négy évi szolgálat után 1582-ben innét is távoznia kell. Szinte mindennaposak a viszályai szomszédos nemesurakkal és zólyomi polgárokkal.

Viharos házasság várfoglalással

1583 decemberében meghal Várady Mihály, a 24 éves Dobó Krisztina férje. A fiatal özvegy nem más, mint az egri hős, Dobó István leánya, a már említett Dobó Ferenc húga, Balassi unokatestvére. Egy év múlva, 1584 karácsonyán (a Gergely-naptár szerint 1585. január 4-én) Balassi betoppan vitézeivel Sárospatakra, a Dobó-fivérek, Ferenc és Jakab távollétében megesküszik Krisztinával, a várat pedig hozomány gyanánt birtokba venné, de a várbeliek kikergetik őket.

Perek, „válás”; a 33. év

Lengyelországi bujdosás

Újra Magyarországon, halála Esztergom alattPályakép
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv


Jegyzetek

Balassi András (1538–1591) Balassi Bálint unokatestvére.(Vissza)

Decretum-könyv: törvénykönyv, vsz. Werbőczy Tripartitumának kivonatáról van szó.(Vissza)

Diligentiával: szorgalommal(Vissza)

Marcus Tullius Cicero (Arpinum, Kr.e. 106. január 3. – Róma, Kr. e. 43. december 7.) híres római szónok és író, az ő műveiből tanulták a szónoklattant és az írásművészetet egészen a múlt századig.(Vissza)

Dobó Ferenc az egri hős, Dobó István fia, Dobó Krisztina bátyja, Balassi Bálint unokatestvére.(Vissza)

Losonczy Anna: a hős temesvári kapitány, Losonczy István leánya. Annának három férje volt, sorrendben: Báthory Miklós, Ungnád Kristóf és Forgách Zsigmond.(Vissza)

Ungnád Kristóf egri kapitány majd horvát bán, Losonczy Anna második férje.(Vissza)

Dobó Jakab (1562. március 22. – 1585. március 20.) költő, vannak, akik neki tulajdonítják a Balassiénak is tartott Íme ez szívembe... töredékes kezdetű verset, és az Eurialus és Lucretia címen emlgetett széphistóriát.(Vissza)

Dobó Krisztina Dobó István lánya, Balassi Bálint unokatestvére. Férjei időrendben: Várady Mihály, Balassi Bálint (érvénytelenítik a házasságukat), Pető Gáspár.(Vissza)

Dobó István (1549–1572) Eger hős várvédője. Felesége Balassi Bálint anyjának testvére.(Vissza)

Fiúsítás: a régi joggyakorlat szerint, ha a családban nem volt fiúutód, ill. az korán vagy váratlanul elhalt, a családnak jogában állt a lányokat fiúsíttatni, hogy a családi vagyont ők örökölhessék. Fiús családban a lányok nem örököltek, a hozományukon kívül semmit nem kaptak – e szigorúság célja a családi birtok elaprózódásának meggátolása volt.(Vissza)