GépeskönyvCímlapNyitólapSzövegekTárlóForrásokNévjegy

Szöveggyűjtemény

[Hatvanharmadik]

Colloquium octo viatorum et deae Echo vocatae
Ugyanazon nótára

1 Nyolc ifiú legén minap úton menvén egy erdőben jutának,
Estve felé levén tréfálván, beszélvén, ők egymásnak mondának:
Vegyünk szót Echótól, mond, mi mátkáinkról, mondja nevét azoknak!

2 Credulus az első, lőn azért elkezdő, s monda nagyon kiáltva:
Echo, de kicsoda, aki sok kínomba most megvigasztalhatna?
Kérlek, mondd meg nevét, kit mint idvösségét, bús lelkem úgy kívÁNNA!

3 Mosolyog magában Credulus ezt hallván, s rajta csak csudálkozik;
Őutána azért tőn az ilyen kérdést, ki társaság közt másik:
Ki fagyott elmémhez, mond, mint víz nagy dérhez, télben jég amikOR SÍK?

4 Harmadik is monda nagy hangosan szólva mindenek hallotára:
Echo, jó asszonyom, kinek régi kínom vagyon nyilván tudtára,
Kérlek, hogy nevezd meg, kicsoda lelkemnek javával tölt koSÁRA?

5 Szavát elereszté, negyedik is kezdé el Echóhoz kérdésit
Szép szerelmeséről, kihez gerjed belől, s kit szíve szerint óhít:
Szörnyű kára után nevezd meg, mond, nyilván szeret lelkem imMÁR KIT?

6 Ezután ötödik, ki mentül kisebbik, Credulus atyjafia,
Mindjárt előszóla, felszóval kiáltva Echót nevezi, híjja:
Ki az, kire engem gyújtott, mond, ily igen Venus futoSÓ FIA?

7 Hatodik Aminta, előálla, monda, mert veszett, alég várja,
Hogy szent nevét hallja annak, ki ő lángja, s kinek javát akarja:
Hát annak ki neve, mond, aki szerelme szívemet kínnal MARJA?

8 Szóla hetedik is, kinek neve Tyrsis, s ki hazáját elhadta
Azért, hogy egy kegyes, akihez szerelmes, szerelmét megtagadta:
Régoltától fogva szerelem kínjába engem, mond, ki síKATA?

9 Utolsó a Montán, kinek édes társán való nagy bánat árta,
Nagy fohászkodással így szóla Echóval, jutván eszébe kára:
S annak tudd-é nevét, mond, kiért szívem ég, s ki ez sok kínban MÁRTA?

10 Egy szegény szarándok, régi barátotok éneklette ezt nektek,
Kik a magyar nyelven való versszerzésen egymással vetekedtek,
Kit a nagy hamisság és háládatlanság föld szélére kergettek,

11 Az másfélezerben és nyolcvankilencben Szent Bertalom nap után,
Világ határira való bujdosásra keservessen indulván
Édes hazájából, jó akaróitól siralmassan búcsúzván.Életrajz
Pályakép
Hatástörténet


Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv


Jegyzetek

Colloquium octo viatorum...: Nyolc vándor és az Echo nevű istennő beszélgetése. (latin)(Vissza)

azon nótára: azonos nótára, azaz a gyűjteményben megelőző vers dallamára(Vissza)

Echo: Echo: ekhó, visszhang. A mitológiában egy nimfa, aki a világszép Narcissusba volt szerelmes, állandóan követte, válaszolgatott neki, és végül felelgető hanggá változott.(Vissza)

Credulus: Balassi Szép magyar komédiájának hőse, Julia szerelmese.(Vissza)

Venus: Venus a görög Aphrodité, a szépség és szerelem istennőjének római megfelelője. Vagy ő, vagy fia, Cupido (Amor) ébreszti a szerelmet. A név régi magyar ejtése (a rímekből is kitűnik) nem „sz”-re, hanem „s”-re végződött.(Vissza)

kegyes: hölgy(Vissza)

Szent Bertalom nap: augusztus 24.(Vissza)