- Arany János -

Szöveggyűjtemény

ZÁCS KLÁRA

(Énekli egy hegedős a XIV-ik században.)

Királyasszony kertje
Kivirult hajnalra:
Fehér rózsa, piros rózsa...
Szőke leány, barna.

„Királyasszony, néném,
Az egekre kérném:
Azt a rózsát, piros rózsát
Haj, beh szeretném én!

„Beteg vagyok érte,
Szívdobogást érzek:
Ha meghalok, egy virágnak
A halottja lészek!”

„Jaj! öcsém, Kázmér,
Azt nem adom százér’ -
Menj! haragszom... nem szégyelled?...
Félek, bizony gyász ér!

„Sietős az útam,
Reggeli templomra;
Ha beteg vagy, hát fekügy le
Bársony pamlagomra.” -

Megyen a királyné,
Megyen a templomba;
Szép virágok, deli szűzek
Mind követik nyomba.

Könyörögne, - nem tud,
Nem tud imádkozni;
Olvasóját honn feledé:
Ki megyen elhozni?

„Eredj fiam, Klára,
Hamar, édes lyányom!
Megtalálod a térdeplőn,
Ha nem a diványon.”

Keresi a Klára,
Mégsem akad rája:
Királyasszony a templomban
Oly nehezen várja!

Keresi a Klára,
Teljes egy órája:
Királyasszony a templomban
De hiába várja.

Vissza se megy többé
Deli szűzek közzé:
Inkább menne temetőbe
A halottak közzé.

Inkább temetőbe,
A fekete földbe:
Mint ama nagy palotába
Ősz atyja elébe!

„Hej! lányom, lányom!
Mi bajodat látom?
Jöszte, borúlj az ölemre,
Mondd meg, édes lyányom.”

„Jaj, atyám! nem - nem -
Jaj, hova kell lennem!
Hadd ölelem lábad porát, -
Taposs agyon engem...!”

Harangoznak délre,
Udvari ebédre;
Akkor mene Felicián
A király elébe.

A király elébe,
De nem az ebédre:
Rettenetes bosszuálló
Kardja volt kezébe’.

„Életed a lyányért
Erzsébet királyné!”
Jó szerencse, hogy megváltja
Gyönge négy ujjáért.

„Gyermekemért gyermek:
Lajos, Endre, halj meg!”
Jó szerencse, hogy Gyulafi
Rohan a fegyvernek.

„Hamar a gazembert...
Fiaim, - Cselényi...!”
Ott levágák Feliciánt
A király cselédi. -

„Véres az ujjad,
Nem vérzik hiába:
Mit kivánsz most, királyi nőm,
Fájdalom díjába?”

„Mutató ujjamért
Szép hajadon lányát;
Nagy ujjamért legény fia
Borzasztó halálát;

„A más kettőért
Veje, lánya végét;
Piros vérem hullásaért
Minden nemzetségét!

Rossz időket érünk,
Rossz csillagok járnak:
Isten ója nagy csapástól
Mi magyar hazánkat! -

(1855.)


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

382.Királyasszony: Erzsébet, I. Károly magyar király harmadik felesége, I. (Lokietek) Ulászló lengyel király leánya, anyai ágon maga is Árpád-házi leszármazott. Házasságukat 1320-ban kötötték. Erzsébet meghalt 1380. december 29-én.(Vissza)

383.Kázmér: III., vagy Nagy Kázmér (1309-1370) uralkodott a lengyel trónon 1333-tól. Jelzőjét törvénykönyv kiadásával, városok és a krakkói egyetem alapításával érdemelte ki.(Vissza)

384.Ősz atyja: „Felisyanus filius Zaah”, azaz Zah=Zak nembéli Felicián; Bódog, Nógrád megyei földbirtokos, 1301-től Csák Máté familiárisa [szolgálatába szegődött híve].(Vissza)

385.A király: I. Károly vagy Károly Róbert, aki 1307 és 1342 között uralkodott.(Vissza)

386.négy ujjáért: így ábrázolja Arany a Toldi szerelmében is (V. ének, 16. versszak), amikor ép bal kezét nyújtja csókra Rozgonyi Piroskának.(Vissza)

387.Lajos: I. (Nagy) Lajosként uralkodott 1342-től 1382-ig.(Vissza)

388.Endre: Károly Róbert Aversában meggyilkolt fia, akit apja a nápolyi trónra szánt.(Vissza)

389.Gyulafi: Gyula mester néven szerepel a forrásokban, a királyfiak nevelője.(Vissza)

390.Cselényi: János, 1336-ban az összes Zács-birtokot kapta jutalmul.(Vissza)