- Arany János -

Szöveggyűjtemény

TOLDI

(Hanganyag)

,Mostan emlékezem az elmult időkről,
Az elmult időkben jó Tholdi Miklósról...‘

Ilosvai.

Mint ha pásztortűz ég őszi éjtszakákon,
Messziről lobogva tenger pusztaságon:
Toldi Miklós képe úgy lobog fel nékem
Majd kilenc-tíz ember-öltő régiségben.
Rémlik, mintha látnám termetes növését,
Pusztító csatában szálfa-öklelését,
Hallanám dübörgő hangjait szavának,
Kit ma képzelnétek Isten haragjának.

Ez volt ám az ember, ha kellett, a gáton,
Nem terem ma párja hetedhét országon;
Ha most feltámadna s eljőne közétek,
Minden dolgát szemfényvesztésnek hinnétek.
Hárman sem birnátok súlyos buzogányát,
Parittyaköveit, öklelő kopjáját;
Elhülnétek, látva rettenetes pajzsát,
,És, kit a csizmáján viselt, sarkantyúját.‘

ELSŐ ÉNEK.
MÁSODIK ÉNEK.
HARMADIK ÉNEK.
NEGYEDIK ÉNEK.
ÖTÖDIK ÉNEK.
HATODIK ÉNEK.
HETEDIK ÉNEK.
NYOLCADIK ÉNEK.
KILENCEDIK ÉNEK.
TIZEDIK ÉNEK.
TIZENEGYEDIK ÉNEK.
TIZENKETTEDIK ÉNEK.

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

90.ember-öltő: nemzedék (egy emberöltő kb. harminc év).(Vissza)

91.szálfa-öklelését: szálfával (öklelésre használt hosszú, egyenes rúddal) való párviadal.(Vissza)

92.buzogányát: rövid nyelű, fémhengerrel vagy fémgömbbel végződő, ütésre használt fegyver.(Vissza)

93.Parittyaköveit: hajítófegyver.(Vissza)

94.kopjáját: lándzsaszerű szúrófegyver.(Vissza)

95.pajzsát: ütést, vágást, szúrást felfogó védőfegyver.(Vissza)

96....sarkantyúját: az ezen ,-‘ jeggyel felhozott helyek Ilosvaiból vannak átvéve. (Arany János jegyzete)(Vissza)