- Arany János -

Értelmezések

Az elveszett alkotmány (1845)
Toldi (1846)
Toldi estéje (1848)
A nagyidai cigányok (1851)
Családi kör (1851)
Kertben (1851)
Visszatekintés (1852)
A lejtőn (1857)
A walesi bárdok (1856)
V. László (1853)
Szondi két apródja (1856)
Ágnes asszony (1853)
Az örök zsidó (1860)
Buda halála (1863)
Epilogus (1877)
Naturam furcâ expellas (1877)
Tamburás öreg úr (1877)
Mindvégig (1877)

Vörös Rébék (1877)

Ebben a művében Arany végletekig kiaknázza és szerves egységbe hozza a mondatfűzés töredékességét, a betű szerinti és a metaforikus jelentés váltogatását, a kihagyásos elbeszélést, az időrend fölbontását, és – elsősorban az élőbeszéd hatását fölidéző refrén segítségével – a közvetett elbeszélés és a közvetlenül idézett beszéd egymásba tördelését. Ahogy a Tengeri-hántás is, messzemenően kiaknázza a népi babona kultúraalattiságát, archaikus rémületét.

Tengeri-hántás (1877)
Toldi szerelme (1879)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv