- Arany János -

Szöveggyűjtemény

NATURAM FURCÂ EXPELLAS...

Gyermekkoromban felköték
A színben egy nagy tökharangot,
Amely ugyan nem ada hangot,
De máskép vígan működék;
Megvolt a súlya, lódulása,
Kötelét hogy jól visszarántsa
S vele a kis harangozót; -
Szóval: csinált kommóciót.

„No, mondám, majd ha nagy leszek,
Valódi harangot veszek
És azt egész nap kongatom
Saját kényemre, szabadon.”

Így kongatom most untalan
E verseket - bár hangtalan.

(1877. július 9.)


Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv

Jegyzetek

469.Naturam furcâ expellas...: ... tamen usque recurret. „A természet, ámbár időre, órára, / Elkergettethetik, megtér nemsokára...” (Horatius: Epistolae I., X. 24., Kis János fordítása 1833-ból).(Vissza)

470.kommóciót: testmozgást. Arany egyik kedvelt életelve és szavajárása. 1858. február 9-i levelében így buzdította a kisfia halálán búsuló Tompát: „... csinálj kommóciót, lelki mozgást magadnak”. Ennek tekintette az Őszikék írását is, lásd 1877. október 22-i levelét Gyulai Pálhoz.(Vissza)