- Ady Endre -

Értelmezések

Ady Endre verskötetei és versciklusai (1906-1918)

Új versek (1906. február)
Léda asszony zsoltárai
A magyar Ugaron
A daloló Páris
Szűz ormok vándora

Vér és arany (1907. december)
Halál rokona
A magyar Messiások
Az ős Kaján
Mi urunk: a Pénz
A Léda arany-szobra
A Holnap elébe

Az Illés szekerén (1908. december)
A Sion-hegy alatt
A téli Magyarország
Léda ajkai között
Az utca éneke
Halálvirág: a Csók
Hideg király országában
A muszáj Herkules

Szeretném, ha szeretnének (1909. december)
Esze Tamás komája
Két szent vitorlás
A vén komornyik
A harcunkat megharcoltuk
A Hágár oltára
A Jövendő fehérei
Áldott, falusi köd
Rendben van, Úristen
Egyre hosszabb napok

A Minden-Titkok versei (1910. december)
Az Isten Titkai
A Szerelem Titkai
A Szomorúság Titkai
A Magyarság Titkai
A Dicsőség Titkai
Az Élet-Halál Titkai

A menekülő Élet (1912. január)
A szűz Pilátus
Asszony és temető
Harc és Halál
Szép, magyar Sors
Szomorú ódák valakihez

A magunk szerelme (1913. március)
A visszahozott zászló
Imádság, a csalásért
Hát, imígyen sírok
Ifjú karok kikötőjében
Szent Lélek karavánja

Ki látott engem? (1914. február)
A kényszerűség fája
Sípja régi babonának
Az elveszett családok
Véres panorámák tavaszán
Őszi, piros virágok

A halottak élén (1918. augusztus)
Ember az embertelenségben
Mag hó alatt
Az eltévedt lovas
A halottak élén
A megnőtt élet
Ésaiás könyvének margójára
Ceruza-sorok Petrarca könyvén
Tovább a hajóval
Vallomás a szerelemről

Góg és Magóg fia vagyok én... (1905)
Héja-nász az avaron (1905)
Temetés a tengeren (1906)
Párisban járt az Ősz (1906)
A magyar Messiások (1907)
Lédával a bálban (1907)
A Sion-hegy alatt (1908)
Magyar jakobinus dala (1908)
A föl-földobott kő (1909)
A muszáj Herkules (1908)
Hunn, új legenda (1913)
Az eltévedt lovas (1914)

Életrajz
Pályakép
Értelmezések
Hatástörténet

Szöveggyűjtemény

Szakirodalom
Tárló
Tanári kézikönyv