Zsávolya Zoltán

Zsávoyage

strófák a hőskölteményből, melyekben is a kozmikus léptékű

utazó(k) az uralmát számítógépes vezérlésű televízióhálózat

révén kiterjesztő Nagy Agy csillagkép tejútszerű mezején tűn(nek) (f)el,

valamint olybá, mintha elektromos "szájbeur-mouton"(-ok) voln(án)a(k),

ez azonban valószínűleg inkább csak egy hasonmás-én

pásztori mesterkedése révén felvillanó, majd gyorsan elhamvadó látvány-lehetőség,

(mivel) ami egyedül "biztos": a beszélőnek kevéssé megnyugtató alteregója támad

Úgy hittem, jópár kamera

vesz bennünket, de ám vetített;

a Nagy Agy "Numera Vera"-

ként dobott ránk múzsa-betétet...;q1w

emígy a High Tech, mely betépett,

kezdte köpni sorsunk vadul;

tejútjaq2w oldalából rétek

nyíltak úgy felül, mint alul.

Árnyékként a kozmosz-magányban,

eredetünk feledve rég,

bóklásztunk, fénykévébe vánnyadt

alakok, csúszkálgatni épp

bírván, de hát a "mit miért?"

kérdéshöz nem rendelt tudással;

véknyan rezgve, akár a kép,

mely máskor azért volt, hogy lássam,


most viszont tonképp mögüle,

belőle vagy mellőle néztem,

azt mondanám: "ködprém üle"

szerte a dolgokon s nehéz csend

hasalt lelkünkre; még az étrend

sem játszott szerepet nagyon:

alig zabáltunk. "Ahá, értem!

Koplaltat a rezsisszörom."


- ismertem fel a helyzetet

szomorúan (kissé sokára);

lencsékbe lestem: "Ezt neked!" -

rátapostam egy térnyalábra;

pedzegettem már, mi az ábra,

de a tény: én is rajta volt

am, bénított; tettem halála

imígyen lett a furcsa folt,


mit magamnak is kellett tudnom,

kivel számolni kénytelen

ültem, ámbár azért más "puttony"

volt lelkileg, más térelem

(bútordarab), zord, észtelen,

nem olyan lumen-elme, mint én;

gógyija merő kényelem,

agyilag zokni, eszmesintér...


... vagy pásztor (: állat az uton!,

csillagképíleg s másutt szintén,

elektrikus szájbeur-mouton:

birka a française nyelv szintjén):

ekként említem, s nóha Pintér,q3w

elkaphat, mégís bevallóm:

"Szájamnak hazugság e színtér

(óh, lennék flamand vagy vallon,


csak ne magyar... - Lám, vagyok, íme,q4w

amiről a dumát nyomom;

kimondom s külön e-mail címe

támad másomnak; segg, konok

gyerek őkelme, rokonok

egészen biztosan nem volnánk,

ha választhatnék; Bor-torok... -

még így hívnák egy közös kocsmánk,


de csak ne hívják sehogyan

azt sem, s ne kelljen emlékeznem;

az idő folyvást lerohan,

én meg makacsul újra kezdem

mindíg - péld.: >>Balatonszepezden

ekkor vagy akkor, ezt és azt...<< -

Hát inkább abbahagyom menten,

hallgatok róla, mint nyomaszt.)"további strófák a hőskölteményből, melyekben a Nagy Agy valamely virtuálterminálján felhangzó, mindenekelőtt Smaragdsohn alakjának felidézésével bíbelődő szózat keretében találkozhatni - egyebek mellett - a "virtuállét ökrével" is, és ez utóbbi legalábbis ráhajaz a korábban feljátszott "szájbeur-mouton" kategóriájára, ami által pedig nem kisebb dolog: amolyan motivikus összefüggésrend képződik meg

Látom már jól, nem úszni meg,

nekem, a dolgot: mint palackból

bűvész a dzsinn kísértetet,

ki kell engedjelek, Smaragdsohn

(apukám, úgye, nem haragszol,

mert effélén szólítalak?),

billegve - ahogy a harang szól -

nyelvben (lásd, ez: figúr'-attak):


"Mily szép lenne, ha idejőne,

megjelenne a papiron,

nem negálna már nyakra-főre,

a bizonytalant nem birom!;

borzasztó, hatalmas (irom-

ba) vágy ez (>>Nosza, teljesedj be!<<):

én írom, írom, csak írom,

neki meg erre térül segge."q5w


Nos, meglehet, mégsem olyan

vad agyrém ez az ötlet tőlem,

hisz' jön már (sodorja folyam),

s még csak nem is torz, szörnyü gólem;

mindenesetre én nem félem,

tisztelem ellenben, föleg

mivel neki a földszint félem

elet, annyira ős-öreg.


"Papírmasé, papírmasé!"

ő, hogy Pilinszkynek adózzak

stílusílag; irgalmas ég!:

tejúti képernyőről horgad

elém; majd kétfleképp forgand

bennem ennek az értelme;

egyfelől: mindez nem más: honlap,

másfelől: Eltompult Elme


Smaragdsohn
om (itt nincs mese);

s ebből következik örökre

- ne kételkedjen senkise,

akármíly virtuállét ökre

legyen bár, ismerje el tökre -:

"Ha megtelvék az észi széf,

mindegy, élet fojt, halál bök le,

égréten sétálsz szerteszét."