WILLIAM SHAKESPEARE - MICHAEL NYMAN
The Masque - Álcajáték*

IRIS
Úrnő, Ceres, ki' gazdag réteit
Be árpa, búza, rozs, bükköny terít;
S a birkát, mely jó pázsiton legel,
Lankáidon étekkel látod el;
... és berkeid
Árnyékos magányát kedvelik
Bús kedvesek;
... - égi asszonyom
Engem, ki szívárványt égboltra von,
Küldött el érted, innen jer velem,
Hogy nagy kegyéből ím e dús gyepen,
Mely ünneplésre vár, s oly pávazöld,
Jöjj, nagy Ceres, úrnőmet üdvözöld!

CERES
Színpompás hírnök, üdvözölve légy,
Jupiter nője mellett hű cseléd,
Esőhozó, ki sáfrányszárnyain
Behinti harmattal virágaim,
Ki mind e tájra kék fejéket ád,
Feldíszitvén fűm, bokraim honát.
Földem pazar szinű kendője, te,
Úrnőd a rétre mért is rendele?

IRIS
Igaz szerelmeseknek szent frigyét
Megülni, s áldásoddal hadd vigyék
Ajándokid.

CERES
      S mondd, megjelennek-e
Itt: Vénusz istennő s figyermeke
Királyúrnőnk előtt?

IRIS
            Ettől ugyan ne tarts:
Az istennő s fia, komisz vakarcs,
Gerlés kocsin szállt szép Paphos felett,
Midőn látám, s hiába kérkedett,
Ledér bűbájra hajlik majd e pár,
Mely esküdött, nászát elhálni vár,
Míg fáklyát gyújt Hymen: és már ezért
Mars nője otthonába visszatért,
S eltörte nyílait pajkos fia,
És szentül meg kellett fogadnia,
Hogy jó fiú lesz.

CERES
            Királynő-istenem,
Juno jön itt, járását ismerem.

JUNO
Ez ifjakat, jer, bőkezű hugom,
Gazdagsággal kísérjük útjukon,
S áldják nevük utódok.

Hűség, bőség, múló élvek,
Gyermekáldás, hosszú élet,
Gyarapodás várjon rátok!
Juno áldást hint reátok.

CERES
Légyen jól megrakva csűrtök,
Tőkétek' húzzák nagy fürtök,
Földem mindenik gyümölcse
Kamrátok bőséggel töltse.

Új tavasz köszöntsön rátok,
'Mint beért friss aratástok,
Sohse lássatok szükséget;

Ceres áldását vegyétek.

JUNO
Juno áldást zeng felétek.

IRIS, CERES
Juno parancsa ez:

IRIS, CERES, JUNO
Józan nimfák, igaz szerelmesek
Frigyét megülni most siessetek!

Fordította: Schlachtovszky Csaba*  Peter Greenaway Prospero könyvei című filmje egyik fő jelenetének szövege
 /vissza<<