CSÁSZI ÁDÁM
A kisasszony története

1. AZ ÁLOM

Az idegen, Felség, messzi vidékről! Ó, tudom én, ilyeneket álmodnak a nők, Nagyságos Úr. A hölggyel, képzelje el, kérem - vagy legalábbis nekem így mesélte -, egy szobában vagyunk, háromszárnyas tükör előtt; ő a tükörben néz engem, én is őt és a tükörképekkel beszélgetünk! Pedig egymás mellett állunk, mondhatnám talán túl közel is! Ez nagyon meghatott, Fenség. Szárnyaim pedig, Nagyságos Úr, soha nem is voltak.


2. A NAP

Látja, ennek a napnak is vége, Fenség. Időm főleg Klopstock olvasgatásával töltöm, teljes magányban; jelenleg tanulmányozom Kant úr harmadik kötetét, és sokat foglalkozom az újabb filozófiával. Ön Goethéről kérdez engem! Királyi Fenség, ezt nem tudom megválaszolni, ezt nem szabad megválaszolnom. Ó, a kisasszony! persze itt járt. Tudja, birtokomban van a tükör, amivel álmodott - már csak ezért is el kellett jönnie. De engem természetesen nem találhatott itt; én, uram, már más néven élek. Úgy hívnak: Killalusimeno. Oui, Felség: Maga mondja ezt, Maga állítja ezt! velem nem történik semmi!


3. A KISASSZONY

Már tudom, hogy ki ez a lány; már tudom, hogy kicsoda, Nagyságos Úr! Már tudom, hogy miért jött! Eszembe jutott, Királyi Fenség! Ő a Homokember és egy Kosztolányi félsor, ami most nem jut eszembe. Később ezt majd részletesen is elismétlem. Hogy hívják ezt a lányt, és honnan jött? Honnan jöhetett? Egy szép, szép kisasszony.


4. AZ UTAZÁS

Elutazom, kisasszony! Nem tudom, tisztában van-e ezzel ön. Engem már többet élve nem lát! Vagy ha igen: én leszek a legboldogabb. Én, kérem, megtört ember vagyok. Elkeseredett! Fájdalom, de én, kisasszony, már csak a nők miatt vagyok hajlandó sírni. Értük sem őszintén. Nem szívből, ha érti mire gondolok. A többit nem is mondom el; éppen emiatt.


5. A BÖLCS MONDÁS

"Láttalak", ez volt a vers címe, amivel aznap éjjel álmodott, mesélte a kisasszony. Nézze, kérem, a magam részéről én nem tudok erről, Őexcellenciája! Sokat eszem, Felség? A nők. Természetesen madarak! Ez, Felség! Vagyis az! A Báró szép? Igen, én magam sem hittem, hogy ez ilyen könnyen megy, de most egyszerre rájöttem: fel kell emelkedni, nyugodtan álldogálni a levegőben egy darabig, egyensúlyozni aztán, járni is lehet. Egy égi.