PALIMPSZESZT
[ címlap | keresés | mutató ]

Felhívás tanulmányok írására

A Palimpszeszt tudományos és irodalmi témákkal foglalkozó elektronikus folyóirat cikkeket vár új tematikus számához a kultúra, irodalom és művészetek területéről a latin-amerikai orientalizmus témájában.

Az „orientalizmus” fogalma alatt jelen esetben elsősorban a Közel- és Távol-Kelet latin-amerikai hagyományra gyakorolt hatását értjük. Számos latin-amerikai író és költő, többek között Severo Sarduy, Lezama Lima, Homero Aridjis, Rubén Darío, Octavio Paz, Pablo Neruda és Jorge Luis Borges műveiben felfedezhető egyfajta, a keleti kultúra iránti intenzív érdeklődés, az orientális mitológiákban, történelemben és kultúrában az elsősorban nem-európai paradigmák keresésének szándéka. Kelet-ábrázolásuk különösen érdekes, mert leírásaikban ezen távoli tájak végtelenül vigasztaló és rendkívül titokzatos, ugyanakkor sötét erők hatalmában álló, egzotikus helyeknek tűnnek. Az ilyen ambivalens ábrázolások vezettek Edward Said nagy hatású tanulmányának, az Orientalizmusnak az európai, bizonyos esetekben eurocentrikus diskurzus más kultúráknak, különösen a Keletnek az imperialista expanzión keresztül létrejött kapcsolata alapján való ábrázolásáról tett megállapításaihoz. Said amellett foglal állást, hogy a Nyugat ezeket a tőle különböző kultúrákat mint a nyugati normákhoz képesti Másikat ábrázolta és ezzel fontos szerepet tulajdonított az egzotikumnak. Said szerint a nyugati diskurzus azért hozta létre ezt a sajátos Kelet-képet, hogy ezzel az említett területek és annak lakói fölötti gazdasági, szellemi és erkölcsi magasabbrendűségét alátámassza.

Olyan cikkeket, tanulmányokat várunk, amelyek a latin-amerikai irodalom, kultúra ill. művészetek területén tapasztalható Kelet-ábrázolással foglalkoznak.

Jelentkezési határidő: 2004. február 29.
Kérdések, jelentkezés Nagy-Zekmi Szilviánál: snzekmi@comcast.net

A tanulmányok nyelve lehet angol és magyar illetve más, széles körben ismert világnyelv, elsősorban spanyol, portugál vagy francia. A tematikus szám megjelenésére 2004. januárjában lehet számítani, amennyiben sikerül megfelelő anyagi támogatást szereznünk, a Palimpszeszt Kulturális Alapítvány a cikkeket kötetbe foglalva nyomtatásban is megjelenteti. A tanulmányok szerzőinek honoráriumot nem áll módunkban felajánlani.

in englishPALIMPSZESZT
[ címlap | keresés | mutató ]