PALIMPSZESZT
19. szám --[ címlap | keresés | mutató | tartalom ]

A gyerekkor és a férfiak és nők történetének tanítása a középiskolákban
Segédanyagok a történelem tanításához a középiskolák számára

„A történelem és a történelem tanítása Dél-Kelet-Európában” elnevezésű projektet a Dél-Kelet-Európai Stabilitási Paktum keretében hozták létre azzal a céllal, hogy segítse az aláíró országok történelemtanítását. A projektet a Grazi Egyetem koordinálja az Európai Unió, az EuroClio, a Kulturkontakt Austria, a George Eckert Intézet és a Center for Democracy and Reconciliation in South Eastern Europe (Thessaloniki) támogatásával és felügyeletével. A projektben Törökország, Szlovénia, Magyarország, Románia, Macedónia, Bosnia-Herzegovina, Albánia, Bulgária és Jugoszlávia, a Stabilitási Paktum országait képviselő meghívott történész szakértője és az adott ország oktatási minisztériumi tisztviselője vettek részt, akik a kötetek tartalmáért illetve a köteteknek minél szélesebb körben való elterjesztéséért felelősek. A kötetek konferenciák és egyeztetések során a kilenc ország történészeinek együttes munkájával születtek meg.

A dél-kelet európai országok történelemoktatásának közös jellemzője, hogy nagyobb hangsúlyt fektet a nagyhatalmak történetének tanítására, mint a szomszéd népekére. Sőt a szomszéd országok esetében ez a tananyag gyakran a korábbi sztereotípiákat erősíti és egyoldalúan politikatörténeti jellegű. Ennek az oka a környező országokkal történetileg kialakult, gyakran konflikusokkal teli viszony, a történeti kutatások egyoldalúsága, a tantervek felépítése stb. A „másikról” kialakított negatív történeti kép árnyalása nem mehet egyik napról a másikra, ezért a régió politikai stabilitása és a demokratizálása érdekében olyan történelemoktatási segédanyag készül, amely az eddig elhanyagolt közös társadalom és kultúrtörténeti kutatásokra épül. A kötetek segítenek abban, hogy a saját nemzeti történelmet a környező országok történetéhez kapcsoljuk, hiszen a feldolgozott témák a közös kulturális örökséget mutatják be.

A nők és férfiak történeténét a 19–20. században elemző kötet a következő fejezetekre bontható:

A kötet célja, hogy segítse a diákokat abban, hogy jobban megértsék a másikat, a másik nemhez tartozót, és a más korhoz és nemzethez tartozót.

A projekt két társadalomtörténeti témát dolgoz fel: a társadalmi nemek és a gyerek történetét a 19-20. századi Dél-Kelet-Európában. Minden téma két kötetet jelent.

Az első kötetcsoportban az adott témáról angol nyelvű tudományos publikációk szerepelnek meghívott szakértők tollából, ez elsősorban a tanárok felkészülését segíti illetve a felsőoktatásban résztvevő diákoknak készült.

– Childhood in South East Europe: Historical Perspectives on Growing Up in the 19th and 20th Century. eds. Slobodan Naumovic, Miroslav Jovanovic. Zur Kunde Suedosteuopas-Band II/28. Belgrad-Graz, 2001.

– Gender Relations in South Eastern Europe. Historical Perspectives on Womanhood and Manhood in 19th and 20th Century. eds. Slobodan Naumovic, Miroslav Jovanovic. Zur Kunde Suedosteuopas-Band II/33. Belgrad-Graz, 2002.

A második kötetcsoportban a középiskolai oktatáshoz a tanteremben felhasználható segédanyag, amely írott és vizuális források segítségével mutatja be az az adott témát. Ebben a kötetben a tantermi feldolgozáshoz segítséget nyújtanak a kérdések és a diákoknak önálló történeti összehasonlító kutatásra bíztató feladatok is.

– Gyerekkor a múltban. 19.-20. század. Kiegészítő anyag a középiskolák számára. szerk. Milan RISTOVIC, Dubravka STOJANOVIC. Association for Social History, Belgrad, 2001.

– Nők és férfiak a múltban. 19.-20. század. Kiegészítő anyag a középiskolák számára. szerk.. Kristina POPOVA, Petar VODENICHAROV, Snezhana DIMITROVA. International Seminar for Balkan Studies and Specialization. South Western University, Blagoevgrad, 2002.

A Stabilitási Paktum keretében a gyerekkor történetének tanitásához tanári kézikönyv is keszült, mely a további négy kötettel történelemtanárok jövőbeni továbbképzési tanfolyamának anyagát képezi:

– Daniela GRABE: Tanári segédlet a „Gyerekkor a múltban” c. kiegészítő tananyaghoz. Kulturkontakt Austria, Graz-Szófia, 2001.

A kötetek angolul jelentek, majd lefordították a résztvevő kilenc ország nyelvére és már több országban használják a középiskolákban. A projekt anyagi lehetőségei a magyar nyelvű kötetek ötszáz-ötszáz példányban való ingyenes megjelenését tették lehetővé, de keressük annak a lehetőségét, hogy a kötetek, legalább is, az oktatási segédanyagok könyv formájában is megjelenhessenek a könyvesbolti forgalomban a szélesebb olvasóközönség számára.

Pető Andrea, a magyar történész szakértő

A Nők és férfiak a múltban. 19.-20. század. Kiegészítő anyag a középiskolák számára c. kötet ismertetője .pdf formátumban itt letölthető.

Könyvrendelés és további információ:

History and History Teaching in SEElh
(Történelem és történelemtanítás Délkelet-Európában) program
Grazi Egyetem
Mozartgasse 3
A-8010 Graz
Ausztria
Tel.: +43 316 380 2374, -2352 Fax: +43 316 380 9735
e-mail: daniela.grabe@uni-graz.at
[ címlap | keresés | mutató | tartalom ]