PALIMPSZESZT
10. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

GOLDEN Dániel - TÓTH Tünde - TURI László
Virtuális örökkévalóság: objektumok a digitális könyvtárban

A fonémaértékű magyar köznyelvi hangok jelölése a különböző fonetikus átírási rendszerekben

3. ábra: R. dr. Molnár Emma: Leíró magyar hangtan, kézirat, Tankönyvkiadó, Budapest, 1990, pp. 130-1.

A hang jele a magyar egyezményes hangjelölésben A hang jele a Setälä-féle hangjelölésben A hang jele az APhI-féle hangjelölésben
Ábra: A fonémaértékű magyar köznyelvi hangok jelölése a különböző fonetikus átírási rendszerekben[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]