PALIMPSZESZT
5-6. szám --[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]

SZILÁGYI Ágnes
Mellékletek ("A brazil Estado Nôvo általános jellemzése" és a "Tömegkommunikáció és politika" c. írásokhoz)

I. Melléklet

A GDP reálértékének alakulása 1929-1940 között Brazíliában, nemzetközi összehasonlításban. Az adatokat közli Rosemary THORP: The Latin American Economies in the 1940s című tanulmányában in Latin America in the 1940s. ed.: David ROCK. Berkeley, University of California Press, 1994. 44.o.

(Index 1929=100)


Brazília Argentína Columbia Mexikó U.S. U.K Franciao.
1929 100 100 100 100 100 100 100
1930 98 96 99 96 90 99 97
1931 95 89 98 99 83 94 93
1932 99 86 104 84 72 95 89
1933 108 90 110 98 71 98 93
1934 118 97 117 103 76 104 93
1935 121 102 120 112 83 108 90
1936 136 103 126 121 94 113 91
1937 142 111 128 128 99 117 96
1938 148 113 136 130 94 118 96
1939 152 117 145 140 102 120 100
1940 150 114 148 142 109 132 83

II. Melléklet

A népesség foglalkozás szerinti megoszlásának adatait vö: Thomas W. MERRICK - Douglas H. GRAHAM: Population and Economic Development in Brazil 1800 to the Present. Baltimore - London, The Johns Hopkins University Press, 1979. 158-159.o.

Gazdasági ágazat           1920         1940
Mező- és erdőgazdaság, halászat ..... 6.377.000 .......... 8.968.000
Ipar (teljes) ....................... 1.264.000 .......... 1.414.000
Bányászat ........................... 75.000 ............. 118.000
Gyáripar ............................ 904.000 ............ 995.000
Építőipar ........................... 264.000 ............ 263.000
Közműszolgáltatás ................... 21.000 ............. 38.000
Szolgáltatás (teljes) ............... 1.926.000........... 3.620.000
Kereskedelem, pénzügy ............... 500.000 ............ 793.000
Közlekedés, hírközlés ............... 254.000 ............ 479.000
Államigazgatás, honvédelem .......... 186.000 ............ 406.000
Háztartási alkalmazottak ............ 364.000 ............ 1.541.000
Szabadfoglalkozásúak ................ 207.000 ............ 299.000
Egyéb ............................... 417.000 ............ 102.000
Összesen ............................ 9.567.000 .......... 14.002.000
Összlakosság ........................ 30.636.000 ......... 41.236.000
10 éven felüliek .................... 21.447.000 ......... 29.038.000

X. Melléklet

Az 1937-es akotmánynak a cenzúrára vonatkozó részei. F. H. M. de ALMEIDA: i.m. 457-461.o.

Art. 122. - A Costituiçăo assegura aos brasileiros e estrangeiros residentes no país o direito á liberdade,á segurança individual e á propriedade, nos térmos seguintes: [...] (Az alkotmány a braziloknak és az országban lakó külföldieknek biztosítja a szabadsághoz, a személyes biztonsághoz és a tulajdonhoz való jogot, a következő korlátok között: [...])

15) todo cidadăo tem o direito de manifestar o seu pensamento, oralmente ou por escrito, impresso ou por imagens, mediante as condiçőes e nos limites prescritos em lei. A lei pode prescrever: (minden állampolgárnak joga van a véleménynyilvánításhoz, szóban vagy írásban, nyomtatásban vagy képen, a törvény által előírt feltételek mellett és keretek között. Törvény írhatja elő:)

 1. com o fim de garantir a paz, a ordem e a segurança pública, a censura prévia da imprensa, do teatro, do cinematógrafo, da rádiodifusăo, facultando á autoridade competente proibir a circulaçăo, a difusăo ou a representaçăo; (hogy a béke, a rend és a biztonság megóvása érdekében az illetékes hatóság az előzetes sajtó, színházi, film és rádió cenzúra alapján betilhatja a megjelentetést, a közvetítést vagy az előadást;)
 2. medidas para impedir as manifestaçőes contrárias á moralidade pública e aos bons costumes, assim como as especialmente destinadas á proteçăo da infância e da juventude (olyan intézkedések meghozatalát, melyek megtiltják a közerkölcsökkel és a jóízléssel ellentétes megnyilatkozásokat, elsősorban a gyermekek és az ifjúság védelmében;)
 3. providęncias destinadas á proteçăo do interęsse público, bem-estar do povo e segurança de Estado. (olyan óvitézkedések megtételét, melyek az ország érdekeinek, a nép jólétének és az Állam biztonságának véldelmét szolgálják.)

A imprensa regular-se-á por lei especial, de acórdo com os seguintes princípios: (A sajtót külön törvény szabályozza majd, a következő alapelveknek megfelelően:)

 1. a imprensa exerce uma funçăo de caráter público; (a sajtó közfeladatot lát el)
 2. nenhum jornal pode recusar a inserçăo de comunicados do Govęrno, nas dimensőes taxadas em lei; (egyetlen újság sem tagadhatja meg a Kormány törvényileg szabályozott terjedelmű közleményeinek megjelenését;)
 3. é assegurado a todo cidadăo o direito de fazer inserir gratuitamente nos jornais que o infamarem ou injuriarem, resposta, defesa ou retificaçăo; (minden állampolgárnak joga van megtámadtatása vagy megrágalmazása esetén válaszát, védekezését illetve cáfolatát ingyen közzétenni a lapokban;)
 4. é proibido o anonimato; (a névtelen közlés tilos;)
 5. a responsabilidade se tornará efetiva por pena de prisăo contra o diretor responsável e pena pecuniária aplicada empręsa; (a felelősség a főszerkesztő ellen foganatosítható börtönbűntetés illetve a kiadóra kiróható pénzbírság által válik valóságossá.)
 6. as máquinas, caracteres e outros objetos tipográficos utilizados na impresăo do jornal constituem garantia do pagamento da multa, reparaçăo ou indenizaçăo, e das despesas com o processo nas condenaçőes pronunciadas por delito de imprensa, excluídos os privilégios eventuais derivados do contrato de trabalho da empręsa jornalística com os seus empregados. A garantia poderser substituida por uma cauçăo depositada no princípio de cada ano e arbitrada pela autoridade competente, de acôrdo com a natureza, a importância e a circulaçăo do jornal; (a gépek, a betűkészlet és egyéb, az újság előállításához használatos nyomdai eszközök biztosítékul szolgálnak akkor, ha bírságot, jóvátételt vagy kártérítést illetve sajtóvétséggel kapcsolatos eljárási költséget kell fizetni, kivéve azt az esetet, ha a lapkiadó és alkalmazottai közötti munkaszerződésből speciális kiváltságok adódnak. A biztosíték helyettesíthető kaucióval, melyet minden év elején letétbe kell helyezni, és melynek értékét az illetékes hatóság írja elő az újság természetétől, jelentőségétől és példányszámától függően;)
 7. năo podem ser proprietários de empręsas jornalísticas associedades por açőes ao portador e os estrangeiros, vedado tanto a ęstes como ás pessoas jurídicas participar de tais empręsas como acionistas. A direçăo dos jornais, bem como a sua orientaçăo intelectual, política e administrativa, só poderá ser exercida por brasileiros natos; (lapkiadó vállalatnak nem lehetnek tulajdonosai látra szóló részvényeket kibocsátó társaságok illetve külföldiek, az is tilos, hogy jogi személyekként részvényesei legyenek ilyen vállalatoknak. Az újságok vezetését valamint szellemi, politikai és adminisztratív irányítását csak brazil születésűek végezhetik;)[ címlap | impresszum | keresés | mutató | tartalom ]