A KASSÁK-DÍJ

Részlet a Magyar Mûhely 40. számából (1972. június 15.):

"A Magyar Mûhely szerkesztõsége, Kassák Lajos barátainak támogatásával-alapításával alapítványt létesített, melynek célja, hogy az alaptõke kamataiból, évente-kétévente, Kassák Lajos emberi magatartása és mûvészi hitvallása szellemében Kassák-díjat adjon ki.
[…]
Az alapítvány tevékenységét hat tagból álló kurátori tanács irányítja, melynek tiszteletbeli tagja: Kassák Lajosné, tagjai: Schöffer Miklós szobrász, a Magyar Mûhely három szerkesztõje: Márton László, Nagy Pál, Papp Tibor, a gazdasági tanácsadó és ügyintézõ: Rosenberg Ervin.
A Kassák-díjat egy sokat ígérõ, tehetséges fiatal kapja meg, aki az irodalomban vagy a képzõmûvészetben kimagasló kezdeti eredményt mutat fel. Irodalomban: bárhol élõ magyar anyanyelvû író, költõ, kritikus vagy fordító, kinek munkaterülete a modern magyar irodalom. Bárhol élõ, idegen anyanyelvû fordító, kritikus, aki modern magyar mûveket fordít vagy a modern magyar irodalom valamelyik területével foglalkozik. Képzõmûvészetben: Magyaror-szágon élõ fiatal mûvész vagy esztéta, aki a modern mûvészettel foglalkozik, vagy olyan idegen nyelvû kritikus, aki a modern magyar képzõmûvészettel foglalkozik.
[…]
A Kassák-díj elsõ alkalommal 1972 júniusában kerül kiosztásra, a Magyar Mûhely alapításának tizedik évfordulóján."

A KASSÁK-DÍJASOK LISTÁJA

Bakucz József (1971)
Szentjóby Tamás (1971)
Jovánovics György (1972)
Oravecz Imre (1972)
Philippe Dôme (1973)
Erdély Miklós (1974)
Tandori Dezsõ (1974)
Haraszty István (1975)
Nagy Károly (1976)
Beke László (1977)
Bujdosó Alpár (1978)
Új Zenei Stúdió [Jeney Zoltán, Sáry László, Vidovszky László, Wilheim András] (1979)
Sipos Gyula (1980)
Molnár Gergely (1981)
Hegyi Loránd (1982)
Baránszky László (1983)
Galántai György (1983)
Molnár Miklós (1984)
Székely Ákos (1984)
Megyik János (1985)
Szkárosi Endre (1986)
Petõcz András (1987)
Maurer Dóra (1988)
Szombathy Bálint (1989)
Cselényi László (1990)
Ladik Katalin (1991)
Molnár Katalin (1992)
Juhász R. József (1993)
Kelényi Béla (1994)
Vass Tibor (1995)


történet alapítvány Magyar Műhely kiadványok impresszum