Wathay Ferenc összes verse

hálózati kritikai kiadás

 

Szerkesztette és sajtó alá rendezte: Tóth Csilla és Tóth Tünde

 

Technikai szerkesztő: Tóth Tünde

Sorozatszerkesztő: Horváth Iván

 

 

A kiadás az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Doktoriskolájának Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában (CHER) és az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program Tartalomipari Laboratóriumában (BIÖP) készült.

 

A kiadást az OMFB támogatta.

 

Kiadja a Gépeskönyv

Budapest – Zalaegerszeg, 1999

 

Felelős kiadó a Gépeskönyv igazgatója.

 

 

 

Köszönettel tartozunk az alábbi intézményeknek és magánszemélyeknek:
 MTAK Kézirattár és Régi Nyomtatványok Tára (Budapest), Berzsenyi Dániel Tanárképző Főiskola (Szombathely), valamint Miklós Anna és Szűcs Zoltán Gábor.