A névmutató bezárása
Névmutató

A B C D E F G Gy H I J K L M N O P
R S Sz T U V W Y Z

A
Aba Novák Vilmos (1894-1941)
Ábrahám Pál (1892-1960)
Ady Endre(1877-1919)
Ambrus Zoltán (1861-1932)
Antal Frigyes (1887-1954)
Ányos Pál (1756-1784)
Áprily Lajos (1887-1967)
Arany János (1817-1882 )
Arany László (1844-1898)
Arisztophanész (i.e. 450-385)
Asbóth János (1845-1911)
Asbóth Lajos (1803-1882)
Ascher Oszkár (1897-1965)

B
Babits Mihály (1883-1941)
Bach, Alexander (1813-1893)
Bajza József (1804-1858)
Balázs Béla (1884-1949)
Bánffy Miklós gróf (1873-1950)
Bánki Donát (1859-1922)
Barabás Miklós (1810-1898)
Barcsay Ábrahám (1742-1806)
Báróczy Sándor (1735-1809)
Baróti Szabó Dávid (1739-1819)
Barta Sándor (1897-1938)
Bartók Béla (1881-1945)
Batsányi János (1763-1845)
Baumgarten Ferenc Ferdinánd (1880-1927)
Benczúr Gyula (1844-1920)
Beöthy Zsolt (1848-1922)
Bérczy Károly (1821-1867)
Berény Róbert (1887-1953)
Bergson, Henri (1859-1941)
Berzsenyi Dániel (1776-1836)
Bessenyei György (1747-1811)
Bethlen István gróf (1874-1947)
Bibó István (1911-1979)
Bíró Lajos
Blaha Lujza aa
Bod Péter (1712-1769)
Bortnyik Sándor (1893-1976)
Bródy Sándor (1863-1924)
Brüll Adél, Diósyné (Léda) (1872-1934)
Byron, George Gordon, Lord (1788-1824)

C
Cézanne, Paul (1839-1906)
Cholnoky Jenő (1870-1950)
Cholnoky Viktor (1868-1912)
Cocteau, Jean (1889-1963)
Czóbel Béla (1883-1976)
Csáth Géza (1887-1919)
Csizmadia Sándor (1871-1929)
Csepreghy Ferenc
Csokonai Vitéz Mihály (1773-1805)
Csontváry Kosztka Tivadar (1853-1919)

D
Dante, Alighieri (1265-1321)
Darvas József (1912-1973)
Dayka Gábor (1769-1796)
Deák Ferenc (1803-1876)
Derkovits Gyula (1894-1934)
Diocletianus (ur. 284-305)
Dosztojevszkij, Fjodor Mihajlovics (1821-1881)
Döbrentei Gábor (1785-1851)
Dsida Jenő (1907-1938)

E
Emőd Tamás
Eliot, Thomas Sterne (1888-1965)
Eötvös József báró (1813-1871)
Eötvös Loránd báró
Erdei Ferenc (1910-1971)
Erdélyi János (1814-1868)
Erdélyi József (1896-1978)
Erdős Renée (1879-1956)
Erkel Ferenc (1810-1893)

Erős Gyula

F
Fazekas Mihály (1766-1828)
Fedák Sári
Féja Géza (1900-1978)
Fejtő Ferenc (1909-)
Fenyő Miksa (1877-1972)
I. Ferenc (1768-1835)
Ferenczi Sándor (1873-1933)
Ferenczy Károly (1862-1917)
Freud, Siegmund (1856-1939)
Fülep Lajos (1885-1970)
Füst Milán (1888-1967)

G
Gárdonyi Géza (1863-1922)
Gelléri Andor Endre (1906-1945)
Gellért Oszkár (1882-1967)
George, Stefan (1868-1933)
Gina lásd Kratochwill Georgina
Goethe, Johann Wolfgang von (1749-1832)
Gozsdu Elek (1849-1919)
Gömbös Gyula (1886-1936)
Gulácsy Lajos (1882-1932)

Gy
Gyergyai Albert
György Mátyás (1887-1944)
Gyulai Pál (1826-1909)

H
Halász Gábor (1901-1945)
Hamvas Béla (1897-1968)
Hatvany Lajos (1880-1961)
Hauser Arnold (1892-1961)
Hebbel, Cristian Friedrich (1813-1863)
Hegedűs Gyula
Hegedűs Gyula
Heine, Heinrich (1797-1856)
Heidegger, Martin (1889-1976)
Heltai Jenő (1871-1957)
Herczeg Ferenc (1863-1954)
Herder, Johann Gottfried (1744-1803)
Hevesi András (1902-1940)
Hitler, Adolf (1899-1945)
Hollósy Simon (1857-1918)
Horger Antal (1872-1946)
Horthy Miklós (1868-1957)
Horváth János (1878-1961)
Howard P. (Rejtő Jenő 1905-1943)
Hunyady Sándor (1890-1942)

I
Ibsen, Henrik (1828-1906)
Ignotus (1869-1949)
Ignotus Pál (1901-1978)
Illés Endre
Illyés Gyula (1902-1983)
Iványi Grünwald Béla (1867-1940)

J
Jammes, Francis (1868-1938)
Jászi Oszkár (1875-1957)
Jávor Pál (1902-1959)
Jókai Mór (1825-1904)
Jósika Miklós báró (1794-1865)
Joyce, James (1882-1941)
II. József (1741-1790)
József Attila (1905-1937)
Juhász Gyula (1883-1937)
Justh Zsigmond (1863-1894)

K
Kabos Gyula
Kabos Ede
Kacsóh Pongrác (1873-1923)
Kaffka Margit (1880-1918)
Kálmán Imre (1882-1953)
Kalmár László (1900-1980)
Kandó Kálmán (1869-1931)
Karády Katalin (1912-1919)
Karinthy Frigyes (1887-1938)
Kármán József (1769-1795)
IV. Károly (1887-1922)
Károlyi Gyula gróf (1871-1948)
Kárpáti Aurél
Kassák Lajos (1887-1967)
Katona József (1791-1830)
Kazinczy Ferenc (1759-1831)
Kemény Zsigmond báró (1814-1875)
Kerényi Frigyes (1822-1853)
Kernstok Károly (1873-1940)
Kisfaludy Károly (1788-1830)
Kisfaludy Sándor (1772-1844)
Kiss József (1843-1921)
Klebelsberg Kunó gróf (1875-1932)
Kratochwill Georgina (Gina) (1837-1910)
Kodály Zoltán (1882-1967)
Kodolányi János (1899-1969)
Koestler Artúr (1905-1983)
Komját Aladár (1891-1937)
Komjáthy Jenő (1858-1895)
Korniss Dezső (1908-1984)
Kossuth Lajos (1802-1894)
Kosztolányi Dezső (1885-1936)
Kovács Imre (1913-1980)
Kölcsey Ferenc (1790-1838)
Krúdy Gyula (1878-1933)
Kun Béla (1886-1938)
Kuncz Aladár (1885-1931)
Kuthy Lajos (1813-1864)

L
Laczkó Géza (1884-1953)
Lehár Ferenc (1870-1948)
Léda lásd Brüll Adél, Diósyné
Lengyel Géza
Lengyel József (1896-1939)
Lengyel Menyhért (1880-1974)
Lesznai Anna (1885-1966)
Lilla (Vajda Júlia)
Lisznyai Kálmán (1823-1863)
Liszt Ferenc
Lovik Károly (1874-1915)
Lukács György (1885-1971)

M
Mácza János (1893-1974)
Madách Imre (1823-1864)
Madarász László (1811-1909)
Madarász Viktor (1830-1917)
Mannheim Károly (1893-1947)
Márai Sándor (1900-1989)
Mária Terézia (1717-1780)
Martinovics Ignác (1755-1795)
Marx, Karl (1818-1883)
Matolcsy Mátyás (1905-1953)
Medgyaszai Vilma
Mikszáth Kálmán (1847-1910)
Molnár Ferenc (1878-1952)
Móra Ferenc (1879-1934)
Móricz Zsigmond (1879-1942)
Munkácsy Mihály (1844-1900)
Mussolini, Benito (1883-1945)

N
Nagy Endre (1877-1938)
Nagy Ignác (1810-1854)
Nagy Lajos (1883-1954)
Négyesi László (1861-1933)
Németh Andor (1891-1953)
Németh G. Béla (1925-)
Németh László (1901-1975)
Nietzsche, Friedrich (1844-1900)

O
Obernyik Károly (1815-1855)
Orczy Lőrinc báró (1718-1789)
Orlai Petrich Soma (1822-1880)
Osvát Ernő (1877-1929)
Ottlik Géza (1912-1990)

P
Pap Károly (1897-1945)
Papp Dániel (1865-1900)
Petelei István (1852-1910)
Péterfy Jenő (1850-1899)
Petőfi Sándor (1823-1849)
Pfeiffer Ignác
Platón (i.e. 427- 347)
Proust, Marcel (1871-1922)
Puccini, Giacomo (1858-1924)
Puskás Tivadar (1844-1893)

R
Rába György (1924-)
Ráday Imre (1905-1983)
Radnóti Miklós (1909-1944)
Rájnis József (1741-1812)
II. Rákóczi Ferenc (1676-1735)
Rákosi Jenő (1842-1929)
Rejtő Jenő (P. Howard) (1905-1943)
Rembrandt, Harmensz van Rijn (1606-1669)
Remenyik Zsigmond (1900-1962)
Réti István (1872-1945)
Révai Miklós (1750-1807)
Reviczky Gyula (1855-1889)
Riedl Frigyes (1856-1921)
Rousseau, Jean-Jacques (1712-1778)
Rózsa Miklós
Rozványi Vilmos (1892-1954)
Rudolf trónörökös (1858-1889)
Rusticus lásd Tisza István

S
Salamon Béla
Scott, Sir Walter (1771-1832)
Schopenhauer, Arthur (1788-1860)
Schöpflin Aladár (1872-1950)
Schmerling, Anton (1805-1893)
Shakespeare, William (1564-1616)
Shaw, George Bernard (1856-1950)
Simmel, Georg (1858-1918)
Sinka István (1897-1969)
Sinkó Ervin (1898-1967)
Somlyó Zoltán (1882-1937)
Spinoza, Benedictus (1632-1677)
Sterne, Lawrence (1713-1768)
Stevenson, Robert Louis (1850-1894)
Stirner, Max (1806-1865)
Sue, Eugèn (1804-1957)
Supka Géza (1883-1956)
Swift, Jonathan (1667-1745)

Sz
Szabó Dezső (1879-1945)
Szabolcska Mihály (1861-1930)
Szabó Lőrinc (1900-1957)
Szabó Pál (1893-1970)
Szabó Zoltán (1912-1984)
Szász Gerő (1831-1904)
Széchényi Ferenc gróf (1754-1820)
Széchenyi István gróf (1791-1860)
Székely Bertalan (1835-1910)
Székely István (1899-1979)
Szekfű Gyula (1883-1955)
Szemere Pál (1785-1861)
Szendrey Júlia (1828-1868)
Szentkuthy Miklós (1908-1988)
Szép Ernő (1884-1953)
Szerb Antal (1902-1945)
Szigethy István (1891-1966)
Szigligeti Ede (1814-1878)
Szinyei Merse Pál (1845-1920)
Szomory Dezső (1869-1944)

T
Tamási Áron (1897-1966)
Tersánszky Józsi Jenő (1888-1969)
Thaly Kálmán (1839-1909)
Thorma János (1870-1937)
Thury Zoltán (1870-1906)
Tihanyi Lajos (1885-1938)
Tisza István gróf (1961-1918)
Tisza Kálmán (1830-1902)
Toldy Ferenc (1805-1875)
Toldy István (1844-1879)
Tolnai Lajos (1837-1902)
Tolnay Károly (1899-1981)
Tolsztoj, Lev Nyikolajevics (1828-1910)
Tompa Mihály (1817-1868)
Tormay Cécile (1876-1937)
Tóth Aladár (1898-1968)
Tóth Árpád (1886-1928)
Tömörkény István (1866-1917)
Török Sophie (1895-1955)
Turgenyev, Ivan Szergenyevics (1818-1883)

U
Uitz Béla (1887-1972)

V
Vahot Imre (1820-1879)
Vajda Júlia (Lilla)
Vajda János (1827-1897)
Vajda Lajos (1908-1941)
Vajda László (1904-1965)
Vajda Péter (1827-1897)
Vályi Nagy Ferenc (1765-1820)
Várkonyi Nándor (1896-1975)
Vas István (1910-1991)
Veigelsberg Hugó (Ignotus)
Veres Péter (1897-1970)
Vergilius, Publius Maro (i.e. 70-19)
Verseghy Ferenc (1757-1822)
Villon, François (1431-?)
Virág Benedek (1754?-1830)
Vitkovics Mihály (1778-1829)
Vörösmarty Mihály (1800-1855)

W
Wagner, Richard (1813-1883)
Wekerle Sándor (1848-1921)
Weöres Sándor (1913-1989)
Wesselényi Mikós báró (1796-1850)
Whitman, Walt (1819-1892)

Y
Young, Edward (1683-1765)

Z
Zalai Béla (1882-1915)
Zemplényi Ferenc (1942-)
Zichy Mihály (1827-1906)
Zilahy Lajos (1891-1974)