Mozaik

Vissza


1. A keszthelyi Festetich-kastély könyvtárának nagyterme


2. A bécsi Trautson-palota (később a magyar Testőrség) homlokzata. Johann Bernhard Fischer von Erlach épülete


3. Bessenyei György arcképe


4. A filozófus c. dráma szereposztása


5. Kazinczy Ferenc ifjúkori arcképe


6. A Magyar Museum címlapja


7. Kazinczy Ferenc öregkori arcképe


8. A Lúdas Matyi címlapja


9. Csokonai a lakodalomban. Jankó János festménye


10. Lilla állítólagos arcképe. Wilhelm Egger festménye


11. A könyvtáralapító Széchényi Ferenc portréja


12. Berzsenyi Dániel portréja


13. Berzsenyi verseskötetének címlapja


14. Konecsni György illusztrációja a Bánk bánhoz


15. Széchenyi István gróf portréja. Friedrich von Amerling festménye


16. Széchenyi István felajánlása 1825-ben a Magyar Tudós Társaság létrehozására


17. Kisfaludy és Kazinczy találkozása. Orlai Petrich Soma festménye


18. A romantikus triász Kisfaludy Károly halálos ágyánál, 1830-ban. Barabás Miklós festménye


19. Az Auróra címlapja


20. Kölcsey Ferenc arcképe


21. Erkel Ferenc arcképe


22. Vörösmarty Mihály arcképe


23. Csongor és Tünde. Hincz Gyula illusztrációja


24. Szép Ilonka. Orlay Petrich Soma festménye


25. Bajza József arcképe


26. Az Athenaeum címlapja


27. Toldy Ferenc arcképe


28. Eötvös József arcképe


29. A karthausi címlapja


30. Erdélyi János arcképe


31. Divatújdonság a Pesti Divatlapból


32. Petőfi Sándor dagerrotípiája


33. A helység kalapácsa címlapja


34. A János vitéz címlapja


35. Szendrey Júlia arcképe


36. Az Életképek címlapja


37. Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt


38. A Nemzeti dal kinyomtatott szövege


39. Petőfi rajza Aranyról


40. Az Egy bujdosó naplója címlapja


41. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra címlapja


42. Kemény Zsigmond portréja


43. A Zord idő címlapja


44. Arany János ifjúkori arcképe


45. Toldi viadala a cseh vitézzel. Viday-Brenner Nándor rajza


46. Zách Klára. Körösfői-Kreisch Aladár festménye


47. Jankó János karikatúrája Gyulai Pálról a Borsszem Jankóban


48. Madách Imre portréja


49. A IX. szín: Párizs. Zichy Mihály illusztrációja Az ember tragédiájához


50. Az utolsó színben. Zichy Mihály illusztrációja Az ember tragédiájához


51. A Magyar Tudományos Akadémia. Korabeli metszet


52. Vajda János portréja és a Húsz év múlva kézirata


53. Arany László arcképe


54. Az Álmok álmodója címlapja


55. Reviczky Gyula portréja


56. A nevezetes tarokk parti. A kép közepén szemközt ül Jókai Mór, a kép jobb szélén áll Mikszáth Kálmán


57. Csepreghy Ferenc: Piros bugyelláris. A népszínmű főszerepében: Blaha Lujza


58. Fedák Sári és Medgyaszai Vilma a János vitéz című daljátékban


59. Székely Bertalan: Egri nők. 1867.


60. Madarász Viktor: Petőfi halála (Hazám). 1875.


61. Liszt Ferenc hangversenyt ad a királyi pár előtt a budai Várban


62. Jókai Mór a dolgozószobájában


63. Péterfy Jenő portréja


64. Az első polgári házasság Budapesten (a Kis Ujság tudósítása)


65. Tisza István dolgozószobája


66. Az ezredéves kiállítás madártávlatból. Heyer Artúr rajza nyomán


67. A Nyugati pályaudvar 1896 körül


68. Könyvkereskedés Budapest belvárosában a századfordulón


69. A Hét címlapja Justh Zsigmonddal


70. Ambrus Zoltán


71. Kiss József arcképe


72. Ignotus portréja


73. Mikszáth Kálmán portréja


74. Karikatúra Mikszáthról, Jókai-életrajza okán


75. Gárdonyi Géza portréja


76. Bródy Sándor portréja


77. A dada színlapja


78. Rembrandt öregkori arcképe


79. Herczeg Ferenc portréja


80. Erdős Renée arcképe


81. A Nyugat címlapja


82. Osvát Ernő arcképe


83. Hatvany Lajos portréja. Székely Aladár fotója


84. Schöpflin Aladár portréja


85. Ady Endre portréja


86. A Reitter kávéház


87. Léda kalapban. Székely Aladár fotója


88. Az Új versek címlapja


89. A Holnap című antológia


90. Juhász Gyula portréja


91. Major Henrik Ady-karikatúrája


92. Az Így írtok ti első kiadásának címlapja


93. A Budapesti Napló munkatársai (balról jobbra:) Erős Gyula, Pfeiffer Ignác, Lengyel Géza, Rózsa Miklós, Bíró Lajos, Kabos Ede, Csáth Géza, Hegedűs Gyula és Kosztolányi Dezső


94. Ady és Babits


95. A Modern költők címlapja


96. Füst Milán fiatalkori portréja


97. Karinthy Frigyes arcképe


98. Kaffka Margit portréja


99. A varázsló kertje. Gulácsy Lajos festménye


100. Az ifjú Molnár Ferenc


101. A Pál-utcai fiúk címlapja


102. Molnár Ferenc: Ördög. A címszerepben Hegedűs Gyula


103. Az érett Molnár Ferenc


104. Krúdy Gyula


105. Budai kisvendéglő a századelőn


106. Nagy Endre a Royal Orfeumban. Korabeli plakát


107. A Szellem címlapja


108. Fülep Lajos portréja


109. Az ifjú Balázs Béla és Lukács György


110. A Kékszakállú herceg vára. Kass János plakátja


111. Kassák és felesége. André Kertész fényképe


112. A Ma címlapképe


113. A ló meghal a madarak kirepülnek címlapja


114. Csontváry Koszka Tivadar: Önarckép. 1896-1902 között


115. Csontváry Koszka Tivadar: Magányos cédrus. 1907.


116. A fiatal Bartók Béla arcképe


117. Kodály Zoltán arcképe


118. A Somossy Orfeum


119. Az Irodalomtörténeti Közlemények címlapja


120. Horváth János arcképe


121. Fegyverbe! Fegyverbe! Berény Róbert plakátja


122. Szabó Dezső portréja


123. Az elsodort falu címlapja


124. Irredenta levelezőlapok Trianonról


125. A Három nemzedék címlapja


126. Az Új Idők címlapja


126. Gellért Oszkár portréja


127. Szomory Dezső arcképe


128. Babits, Juhász és Kosztolányi 1923-ban


129. Az 1923-as Juhász Gyula jubileumi ünnepség résztvevői: Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Babits Mihály, József Attila, Móra Ferenc, Somlyó Zoltán és mások


130. Szigethy István karikatúrája a húszas évek íróiról. (Felső sor, balról:) Karinthy Frigyes, Füst Milán, Tóth Árpád, Nagy Lajos, Emőd Tamás, Osvát Ernő, Tersánszky Józsi Jenő; (alsó sor:) Somlyó Zoltán, Szép Ernő, Kosztolányi Dezső, Kassák Lajos és Lengyel Géza


131. Nagy Lajos


132. Tóth Árpád: Lélektől lélekig


133. A fiatal Kosztolányi


134. Karinthy rajza Kosztolányiról


135. Az Édes Anna világa: cselédek egy bérház udvarában


136. Kosztolányi és Karinthy


137. Móricz Zsigmond


138. Móricz Zsigmond: Barbárok


139. Pólya Tibor Új Nemzedék-plakátja


140. Korniss Dezső: Önarckép


141. Gramafon-hirdetés


142. Kabos Gyula


143. A Nyugat 25 éves jubileumán (balról jobbra:) Hevesi András, Lengyel Menyhért, Ascher Oszkár, Szép Ernő, (mögötte) Erdélyi József, Gellért Oszkár, Móricz Zsigmond, Laczkó Géza, Babits Mihály, Tóth Aladár, Török Sophie, Schöpflin Aladár, Füst Milán, Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes


144. A Baumgarten-díj kiosztásán 1937-ben. A kuratórium (ülő sor) tagjai között középen Babits Mihály, jobb szélen Schöplin Aladár és Kárpáti Aurél. A díjazottak (álló sor) között balról a második Illés Endre, mellette Hevesi András, jobb szélen Gyergyai Albert, Szabó Lőrinc és Radnóti Miklós


145. A Magyar Csillag címlapja


146. Babits Mihály portréja


147. Jónás könyve. Kass János illusztrációja


148. A feleségem története címlapképe


149. A Kincskereső kisködmön címlapja


150. A Válasz címlapja


151. Adler írógép. Korabeli hirdetés


152. Szerb Antal


153. Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet


154. A Kiskunhalom címlapja


155. Az Egy ember élete címlapja


156. Kodolányi János


157. Illyés Gyula


158. Németh László


159. A Tanu címlapja


160. Szabó Lőrinc. Rippl-Rónay József festménye


161. József Attila 1936-ban


162. Ignotus Pál


163. A Szép Szó címlapja


164. Kass János illusztrációja József Attila Mama c. verséhez


165. A Nagyon fáj címlapja


166. Márai Sándor


167. Az Erdélyi Helikon címlapja


168. Az Ábel a rengetegben címlapja


169. Radnóti Miklós


170. A Razglednicák kézirata


171. Reich Károly illusztrációja a Razglednicákhoz


172. Gulácsy Lajos: Na’ Conxypanban hull a hó


173. Karinthy Frigyes, Salamon Béla és Rejtő Jenő a siófoki strandon