Képcsarnok

1. A keszthelyi Festetich-kastély könyvtárának nagyterme
2. A bécsi Trautson-palota (később a magyar Testőrség) homlokzata. Johann Bernhard Fischer von Erlach épülete
3. Bessenyei György arcképe
4. A filozófus c. dráma szereposztása
5. Kazinczy Ferenc ifjúkori arcképe
6. A Magyar Museum címlapja
7. Kazinczy Ferenc öregkori arcképe
8. A Lúdas Matyi címlapja
9. Csokonai a lakodalomban. Jankó János festménye
10. Lilla állítólagos arcképe. Wilhelm Egger festménye
11. A könyvtáralapító Széchényi Ferenc portréja
12. Berzsenyi Dániel portréja
13. Berzsenyi verseskötetének címlapja
14. Konecsni György illusztrációja a Bánk bánhoz
15. Széchenyi István gróf portréja. Friedrich von Amerling festménye
16. Széchenyi István felajánlása 1825-ben a Magyar Tudós Társaság létrehozására
17. Kisfaludy és Kazinczy találkozása. Orlai Petrich Soma festménye
18. A romantikus triász Kisfaludy Károly halálos ágyánál, 1830-ban. Barabás Miklós festménye
19. Az Auróra címlapja
20. Kölcsey Ferenc arcképe
21. Erkel Ferenc arcképe
22. Vörösmarty Mihály arcképe
23. Csongor és Tünde. Hincz Gyula illusztrációja
24. Szép Ilonka. Orlay Petrich Soma festménye
25. Bajza József arcképe
26. Az Athenaeum címlapja
27. Toldy Ferenc arcképe
28. Eötvös József arcképe
29. A karthausi címlapja
30. Erdélyi János arcképe
31. Divatújdonság a Pesti Divatlapból
32. Petőfi Sándor dagerrotípiája
33. A helység kalapácsa címlapja
34. A János vitéz címlapja
35. Szendrey Júlia arcképe
36. Az Életképek címlapja
37. Népgyűlés a Nemzeti Múzeum előtt
38. A Nemzeti dal kinyomtatott szövege
39. Petőfi rajza Aranyról
40. Az Egy bujdosó naplója címlapja
41. A XIX. század uralkodó eszméinek befolyása az álladalomra címlapja
42. Kemény Zsigmond portréja
43. A Zord idő címlapja
44. Arany János ifjúkori arcképe
45. Toldi viadala a cseh vitézzel. Viday-Brenner Nándor rajza
46. Zách Klára. Körösfői-Kreisch Aladár festménye
47. Jankó János karikatúrája Gyulai Pálról a Borsszem Jankóban
48. Madách Imre portréja
49. A IX. szín: Párizs. Zichy Mihály illusztrációja Az ember tragédiájához
50. Az utolsó színben. Zichy Mihály illusztrációja Az ember tragédiájához
51. A Magyar Tudományos Akadémia. Korabeli metszet
52. Vajda János portréja és a Húsz év múlva kézirata
53. Arany László arcképe
54. Az Álmok álmodója címlapja
55. Reviczky Gyula portréja
56. A nevezetes tarokk parti. A kép közepén szemközt ül Jókai Mór, a kép jobb szélén áll Mikszáth Kálmán
57. Csepreghy Ferenc: Piros bugyelláris. A népszínmű főszerepében: Blaha Lujza
58. Fedák Sári és Medgyaszai Vilma a János vitéz című daljátékban
59. Székely Bertalan: Egri nők. 1867.
60. Madarász Viktor: Petőfi halála (Hazám). 1875.
61. Liszt Ferenc hangversenyt ad a királyi pár előtt a budai Várban
62. Jókai Mór a dolgozószobájában
63. Péterfy Jenő portréja
64. Az első polgári házasság Budapesten (a Kis Ujság tudósítása)
65. Tisza István dolgozószobája
66. Az ezredéves kiállítás madártávlatból. Heyer Artúr rajza nyomán
67. A Nyugati pályaudvar 1896 körül
68. Könyvkereskedés Budapest belvárosában a századfordulón
69. A Hét címlapja Justh Zsigmonddal
70. Ambrus Zoltán
71. Kiss József arcképe
72. Ignotus portréja
73. Mikszáth Kálmán portréja
74. Karikatúra Mikszáthról, Jókai-életrajza okán
75. Gárdonyi Géza portréja
76. Bródy Sándor portréja
77. A dada színlapja
78. Rembrandt öregkori arcképe
79. Herczeg Ferenc portréja
80. Erdős Renée arcképe
81. A Nyugat címlapja
82. Osvát Ernő arcképe
83. Hatvany Lajos portréja. Székely Aladár fotója
84. Schöpflin Aladár portréja
85. Ady Endre portréja
86. A Reitter kávéház
87. Léda kalapban. Székely Aladár fotója
88. Az Új versek címlapja
89. A Holnap című antológia
90. Juhász Gyula portréja
91. Major Henrik Ady-karikatúrája
92. Az Így írtok ti első kiadásának címlapja
93. A Budapesti Napló munkatársai (balról jobbra:) Erős Gyula, Pfeiffer Ignác, Lengyel Géza, Rózsa Miklós, Bíró Lajos, Kabos Ede, Csáth Géza, Hegedűs Gyula és Kosztolányi Dezső
94. Ady és Babits
95. A Modern költők címlapja
96. Füst Milán fiatalkori portréja
97. Karinthy Frigyes arcképe
98. Kaffka Margit portréja
99. A varázsló kertje. Gulácsy Lajos festménye
100. Az ifjú Molnár Ferenc
101. A Pál-utcai fiúk címlapja
102. Molnár Ferenc: Ördög. A címszerepben Hegedűs Gyula
103. Az érett Molnár Ferenc
104. Krúdy Gyula
105. Budai kisvendéglő a századelőn
106. Nagy Endre a Royal Orfeumban. Korabeli plakát
107. A Szellem címlapja
108. Fülep Lajos portréja
109. Az ifjú Balázs Béla és Lukács György
110. A Kékszakállú herceg vára. Kass János plakátja
111. Kassák és felesége. André Kertész fényképe
112. A Ma címlapképe
113. A ló meghal a madarak kirepülnek címlapja
114. Csontváry Koszka Tivadar: Önarckép. 1896-1902 között
115. Csontváry Koszka Tivadar: Magányos cédrus. 1907.
116. A fiatal Bartók Béla arcképe
117. Kodály Zoltán arcképe
118. A Somossy Orfeum
119. Az Irodalomtörténeti Közlemények címlapja
120. Horváth János arcképe
121. Fegyverbe! Fegyverbe! Berény Róbert plakátja
122. Szabó Dezső portréja
123. Az elsodort falu címlapja
124. Irredenta levelezőlapok Trianonról
125. A Három nemzedék címlapja
126. Az Új Idők címlapja
126. Gellért Oszkár portréja
127. Szomory Dezső arcképe
128. Babits, Juhász és Kosztolányi 1923-ban
129. Az 1923-as Juhász Gyula jubileumi ünnepség résztvevői: Kosztolányi Dezső, Juhász Gyula, Babits Mihály, József Attila, Móra Ferenc, Somlyó Zoltán és mások
130. Szigethy István karikatúrája a húszas évek íróiról. (Felső sor, balról:) Karinthy Frigyes, Füst Milán, Tóth Árpád, Nagy Lajos, Emőd Tamás, Osvát Ernő, Tersánszky Józsi Jenő; (alsó sor:) Somlyó Zoltán, Szép Ernő, Kosztolányi Dezső, Kassák Lajos és Lengyel Géza
131. Nagy Lajos
132. Tóth Árpád: Lélektől lélekig
133. A fiatal Kosztolányi
134. Karinthy rajza Kosztolányiról
135. Az Édes Anna világa: cselédek egy bérház udvarában
136. Kosztolányi és Karinthy
137. Móricz Zsigmond
138. Móricz Zsigmond: Barbárok
139. Pólya Tibor Új Nemzedék-plakátja
140. Korniss Dezső: Önarckép
141. Gramafon-hirdetés
142. Kabos Gyula
143. A Nyugat 25 éves jubileumán (balról jobbra:) Hevesi András, Lengyel Menyhért, Ascher Oszkár, Szép Ernő, (mögötte) Erdélyi József, Gellért Oszkár, Móricz Zsigmond, Laczkó Géza, Babits Mihály, Tóth Aladár, Török Sophie, Schöpflin Aladár, Füst Milán, Kosztolányi Dezső és Karinthy Frigyes
144. A Baumgarten-díj kiosztásán 1937-ben. A kuratórium (ülő sor) tagjai között középen Babits Mihály, jobb szélen Schöplin Aladár és Kárpáti Aurél. A díjazottak (álló sor) között balról a második Illés Endre, mellette Hevesi András, jobb szélen Gyergyai Albert, Szabó Lőrinc és Radnóti Miklós
145. A Magyar Csillag címlapja
146. Babits Mihály portréja
147. Jónás könyve. Kass János illusztrációja
148. A feleségem története címlapképe
149. A Kincskereső kisködmön címlapja
150. A Válasz címlapja
151. Adler írógép. Korabeli hirdetés
152. Szerb Antal
153. Szerb Antal: Magyar irodalomtörténet
154. A Kiskunhalom címlapja
155. Az Egy ember élete címlapja
156. Kodolányi János
157. Illyés Gyula
158. Németh László
159. A Tanu címlapja
160. Szabó Lőrinc. Rippl-Rónay József festménye
161. József Attila 1936-ban
162. Ignotus Pál
163. A Szép Szó címlapja
164. Kass János illusztrációja József Attila Mama c. verséhez
165. A Nagyon fáj címlapja
166. Márai Sándor
167. Az Erdélyi Helikon címlapja
168. Az Ábel a rengetegben címlapja
169. Radnóti Miklós
170. A Razglednicák kézirata
171. Reich Károly illusztrációja a Razglednicákhoz
172. Gulácsy Lajos: Na’ Conxypanban hull a hó
173. Karinthy Frigyes, Salamon Béla és Rejtő Jenő a siófoki strandon