Névjegy

Rimay János ifjúkori versgyűjteménye
hálózati kritikai kiadás

Szerkesztő: Tóth Tünde

Főmunkatárs: Horváth Iván és Vadai István

Munkatársak: Fábri Ágnes, Honfi Zsófia, Mándi Miletta, Sinka Zsófia, Szabó Bálint

Munkánkat segítették egy-egy szemeszter erejéig az alábbi hallgatók: Hubanov Ágnes, Mán-Várhegyi Réka, Miklós Anna, Rajkó Anna, Szankovics Gergely, Faragó Kálmán, Sebő Anna, Mihály Eszter, Markolt Sánmuel, Lévai Dóra, Süslecz Anita, Gyurkovics Éva, Krulik Eszter, Fehér Anita, Ádám Edina, Kovács Edit Alexandra, Cser Judit, ? Dóra, Kézdi? Katalin, ? Emma.

Technikai szerkesztő: Horváth Takács Balázs

A kiadás az ELTE BTK Magyar Irodalomtörténeti Intézete Doktoriskolájának Reneszánszkutatások Posztgraduális Központjában (CHER) és az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program Tartalomipari Laboratóriumában (BIÖP) készült.

A kiadvány demó-verziója 1999-ben készült el az Országos Műszaki Fejlesztési Bizottság IKTA támogatásával.

Köszönettel tartozunk az alábbi magánszemélyeknek és intézményeknek:
Molnár Márton, Monok István,
Az Országos Széchényi Könyvtár Kézirattára és Régi Nyomtatványok Tára, Budapest
A Magyar Tudományos Akadémia Kéziratok és Régi Nyomtatványok Tára, Budapest

Gépeskönyv - Ördöglovas
Budapest, 2001-2004