Kiskarácsonytól keresztvíz[1]

 

Kis karácsonytól[2] keresztvíz[3]

lett Pál remete[4] mint nagy dísz

Antaltól[5] Fáb,[6] Annos,[7] közben

Pál fordúla[8] fényességben.

Már,[9] Balázs,[10] Ag,[11] Dorottyánál,[12]

Kolosként[13] jár Bálint[14] várnál.

nyilon nyere Péter,[15] Mátyás,[16]

apostollá tevé Kéfás.[17]

Csudálom, ha mível Gergely[18] sert,

mire teszen ez ilyen pert.

Oldj, védj Mária[19] kíntól,

irgalmad hallám Ambrustól.[20]

Vagy angyaltól idvözlett,

nekünk oltalm felől vetett.

Áll György,[21] Márk[22] jő zöld búzával.

Fülöp,[23] kereszt,[24] szent János.[25]

Szolgálatra magam adám

mo neked kemény Ilonám.[26]

Orbán[27] pápát várja Petron,[28]

ki nem örűl háborúságnak.

Szent Barrabás[29] Vid[30] látván

mondám: születék[31] szent Iván.[32]

Jám,[33] László,[34] Pét,[35] Pál,[36] Jek Mariben[37]

kenyér, pilis,[38] lapát, Ben.[39]

Vedd Margit,[40] apa,[41] Zonitra,[42]

Illyes,[43] Magdolna,[44] Jak,[45] Anna,[46]

Vas lánc szakadt Péter,[47] István.[48]

Domokos[49] szóla Lőrinc[50] Klárának.[51]

Szűz Márja,[52] magyar István[53]

hívá Bartát,[54] Ernét,[55] Ág[56] Ivánt.[57]

Szent Egy,[58] Embre[59] szüzességgel,

Mária, szüléd[60] szent keresztet.[61]

Lampért[62] vermet Máté[63] ása,

Gellért[64] és Kozma[65] Mihály[66] társa.

Szól Ferenc:[67] ám neked, Dienes[68] bács,

Budán száll Gálnál[69] Lukács.[70]

Vedd Orsolyát[71] vitéz Demet,[72]

Simont[73] hagyjuk, Mindszent[74] kemény.

Imre[75] úrnak hoz bort Márton,[76]

Bereck[77] látá, miként Elíz[78] fon.

Cec,[79] Kele,[80] Katlén[81] itt adós,

Andorás,[82] Bor[83] bár Miklós.[84]

Mária,[85] mondjad Lucának,[86]

hirdessen jó hírt Tamásnak.[87]

Nagykar,[88] Ist,[89] Já,[90] Ap,[91] Tamás,[92] Szil.[93]

 [1] A csízió (latin nevén Cisio-Janus) emlékezést segítő naptárvers, mellyel a fontosabb ünnepek dátumát lehet megjegyezni. Az ünnep (rövidített) neve és a ráeső szótagszám vagy ritkábban szószám alapján lehet a csízióval kiszámítani, hanyadika is az ünnep. A verses csízió forrása a Thuróczy-kódex 123-124, kritikai kiadása, melynek alapján a szöveget közöljük: RMKT I2 459-463.

[2] jan. 1.

[3] Vízkereszt, jan. 6.

[4] jan. 10.

[5] Remete Szent Antal, jan17.

[6] Fábián és sebestyén vértanúk, jan. 20.

[7] Ágnes, jan. 21.

[8] Pál fordulása, jan. 25.

[9] Mária tisztulása, febr. 2.

[10] Balázs vértanú, febr. 3.

[11] Ágota szűz, febr. 5.

[12] Dorottya szűz, febr. 6.

[13] Skolasztika szűz, febr. 10.

[14] Bálint vértanú, febr. 14.

[15] Péter székfoglalása, febr. 22.

[16] Mátyás apostol, febr. 24.

[17] Vö.: Ap. Csel. I. 23-26.

[18] Nagy Szent Gergely pápa, márc. 12.

[19] Gyümölcsoltó Boldogasszony, márc. 25.

[20] ápr. 4.

[21] ápr. 24.

[22] ápr. 25.

[23] Fülöp és Jakab, máj. 1.

[24] Szt. Kereszt megtalálása, máj. 3.

[25] Olajba főzött Szt. János, máj. 6.

[26] máj. 22.

[27] máj. 25.

[28] Petronella szűz, máj. 31.

[29] Szent Barnabás apostol, jún. 11.

[30] Vitus, jún. 15.

[31] Eredetileg: "Zyleték", a fontos szótag: "Zyl"="Szil", azaz Szilvér pápa, jún. 20.

[32] jún. 24.

[33] János és Pál vértanúk, jún. 26.

[34] László, magyar király, jún. 27.

[35] Péter és Pál, jún. 29.

[36] Pál apostol, jún. 30.

[37] Sarlós Boldogasszony, júl. 2.

[38] Pil=Villibald, júl. 7.

[39] Szent Benedek megjelenése, júl. 11.

[40] júl. 13.

[41] Apostolok oszlása, júl. 15.

[42] Zoerardus Nitriensis, júl. 17. és Arsemius, júl. 19.

[43] júl. 20.

[44] Mária Magdolna, júl. 22.

[45] Jakab apostol, júl. 25.

[46] júl. 26.

[47] Vasas Szent Péter, aug. 1.

[48] aug. 3.

[49] aug. 4.

[50] aug. 10.

[51] aug. 12.

[52] Nagyboldogasszony, aug. 15.

[53] István, magyar király, aug. 20.

[54] Szt. Bertalan, aug. 24.

[55] Ireneus vértanú, aug. 26.

[56] Ágoston, aug. 28.

[57] Szt. Iván lefejezése, aug. 29.

[58] Egyed apát, szept. 1.

[59] Szt. Imre hitvalló, szept. 2.

[60] Kisasszony (Mária születése), szept. 8.

[61] Szt. Kereszt felmagasztalása, szept. 14.

[62] szept. 17.

[63] szept. 21.

[64] szept. 24.

[65] Kozma és Damján vértanúk, szept. 27.

[66] szept. 29.

[67] okt. 4.

[68] okt. 9.

[69] okt. 16.

[70] okt. 18.

[71] Orsolya és a 11.000 szűz, okt. 21.

[72] Demeter vértanú, okt. 26.

[73] Szent Simon és Júda apostolok, okt. 28.

[74] Mindenszentek, nov. 1.

[75] nov. 4.

[76] nov. 11.

[77] nov. 13.

[78] Szent erzsébet, nov. 19.

[79] Cecília, nov 22.

[80] Kelemen pápa, nov. 23.

[81] Katalin, nov. 25.

[82] nov. 30.

[83] Borbála szűz, dec. 8.

[84] dec. 6.

[85] Boldogasszony fogantatása, dec. 8.

[86] dec. 13.

[87] dec. 21.

[88] Nagykarácsony, dec. 25.

[89] István, első vértaú, dec. 26.

[90] János apostol és evangélista, dec. 27.

[91] Aprószentek, dec. 28.

[92] dec. 29.

[93] Szilveszter pápa, dec. 31.