Geszti László éneke

(1525)[1]

 

 

1. Ez vég pusztaságról megemlékeznétek,

..……………………..... el ne vesznétek,

az régi jó nevet megelevenítnétek,

az keresztyénségnek jó vérti lennétek.

 

2. Szegén Mátyás király vala békességben,

mert országa vala... egyességben,

vitézek valának nála tisztességben,

az urak valának nagy egyenességben.

 

3: Tü Úristen ellen ne háborganátok,

régi dekrétomot csak megtartanátok,

az dézsmát igazán kiszolgáltatnátok,

koroskint Istennek vele áldoznátok.

 

4. Isten, Szűz Mária háborútól védjen,

Hatvanban gyűléstek hogy jó végre legyen,[2]

jó Lajos királyonk[3] diadalmat vegyen,

minden tanácstokban ő jó véget tegyen.

 

5. Pesti Beke Ferenc szíve kéttségében,

ki az vendég népnek bízik erejében,

török császárt töri hízelkedésében,

minden ennek ő elvetett beszédében.

 

6. Geszti László diák szerzé ez éneket,

Magyarország vala nagy fő szükségében,

az végek valának mind elveszendőben,

ezerötszázhuszonöt esztendőben.

 [1] A vers politikai propaganda-ének. Szerzője a Szalkai László érsek által vezetett udvari párt szócsöve, s valószínűleg az érsek szolgálatában áll. A töredékesen fennmaradt verset a kritikai kiadás nyomán közöljük: Gerézdi Rabán, A magyar világi líra kezdetei, Akadémiai Kiadó, Bp., 1962, 95-96.

[2] A vers a hatvani országgyűlésre íródott.

[3] II. Lajos. Uralkodott: 1516. március 13. – 1526. augusztus 29.