Zöldvári ének

 

[…] öltöznek be az erdő zöld […-i-…]ben

he hea hó virág

[…] zöld erdőben neki […]

[…] hó

Az piros hajnal […]

[…] az ifjak kegyeseket […]

[…] szaggatják [?]

he he hea hó virág

[…] mert [?] virágzik az harmattól […]

he he hea hó

[…] ez világ […]

he he hea hó virág

 

(Horváth Iván olvasata)[1]

 

……………..öltöznék be,

az erdő zöld………….

……………………….ben,

Hé, hé, héa, hó!

Virág,…………………dben.

 

………………………….

zöld erdőben néki l………

Hé, hé, héa, hó!

Az piros hajnal……………

 

……….…………..tják az ifiak

kegyeseket………………..

…………………… szaggatják

Hé, hé, hea, hó!

Virág, hogy………………dben.

 

……………..kert virágzik,

az harmattól……………….

………………………..sek,

Hé, hé, héa, hó!

Nagy z……………………

 

…………………………..ssa,

hogy………………………..

……………………………….

Hé, hé, héa, hó!

………………………………

 

………………………………

……………………………….

………………………………

Hé, hé, héa, hó!

…………………………………

 

……………………………..ez világ,

vel ……………………öz………….

………………………………ság,

Hé, hé, héa, hó!

Virági……………………………..

 

(Szabó Géza olvasata)[2]

 

 

 [1] Itt az értelmes mondatrészek kerültek egy sorba. A közlés forrása: Horváth Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Akadémiai Kiadó, Bp., 1982, 251.

[2] A töredékszótagokkal és rekonstruált részekkel bővített olvasat. A közlés forrása: Kőszeghy Péter, Horváth Iván, Balassi költészete történeti poétikai megközelítésben, Bp.1982. Akadémiai K. 337 l. ItK, 1987-88, 310-338, 324-325.