Farkasseb ellen

(1526-nél nem később)[1]

 

Bínösöknek kegyös segédség,

És mindön nyomorultaknak

Vigasztalója, megújítója,

Légy énneköm, Asszonyom,

Jó segédségöm,

És jó urvosom.

 

Mert én testöm nagyon kénzatik,

Fene farkasnak sebével

Sebesültetik és gyötretik.

Nincsen kitől gyógyíttassék,

Sem segéltessék,

És vigasztassék !

 

Kérlek tégöd, szízeknek rózsája,

Ki mondatol mindönöknek

Malasztos anyjának siralmasoknak,

Esedözjél kórságomért

Jézus fiadnál,

Gyógyíhhon meg engöm!

 [1] A vers forrása: Nádor-kódex 703-704, kritikai kiadása: RMKT I2 153, szövegközlésünk forrása: Szöveggyűjtemény 514.