Fráter Varsányi István
A pilisi Szent Kereszt kolostor alapításáról

(1530-as éveknél nem később)[1]

 

Distichon fratris Stephani Warsani super fundatione monasterii Sanctae Crucis in Pilisio[2]

 

Deseri quondam lustrantes invia patres,

Hinc humiles scopulis casas fixere sub altis,

Et latebras sparsim statuunt in rupe cavata.

Vir sacer hanc heremita Eusebius atque sacerdos

Sub titulo tandem Sanctae Crucis extruit aulam.

Mox ad eum fratres specubus fluxere relictis,

Caeperuntque simul claustralem ducere vitam.

Hinc heremitarum Pauli succrevit in orbe

Religio, morum probitate nitens et amictu,

Maximus exiguo fluvius sic fonte redundat.

Vesprimius formam vivendi praesul habendam

Tradidit Eusebio, donec ab Urbe petat,

Hinc Augustini instanter concessa roganti

Pontifice a summo regula sancti patris.

 

 

 

Egykor az úttalan erdőt járva-kutatva atyáink

Sziklafalak mentén néhány kicsi házat emeltek,

Szétszórt barlangok mélyét is jól kikutatták.

Így a kegyes remeténk s papi férfi, Özséb, alapítja

Végre a rend házát, s a keresztnek szent neve címe.

Lassan a testvérek barlangjukat elhagyogatják,

S kezdenek együtt szigorú szent zárdai életet élni.

Innen terjedt szét a világon Pál remetének

Rendje: amelyben az erkölcs és ruha folttalan egyként,

Így lesz majdan a kis forrásból nagy folyam árja.

(stb.)

 

Fordította Csonka Ferenc

 [1] A latin vers nem egészen felel meg a disztichonokról alkotott fogalmainknak, ugyanis nem minden hexametert követ egy pentameter-sor. Az epigramma Gyöngyösi Gergely Pálos remete testvérek életrajzai című, 1530 körül keletkezett művében található. A magyar fordítást a Szöveggyűjteményből (235), a latin eredetit pedig a kritikai kiadásból közöljük: Gregorius Gyöngyösi, Vitae fratrum eremitarum Ordinis Sancti Pauli Primi Eremitae, Ed. Franciscus L. Hervay, Akadémiai Kiadó, Bp., 1988. Caput 9, p. 43

[2] A pilisszentkereszti főmonostor alapítása 1250-ben történt, IV. Béla uralkodásának idején. A pálos rend az egyetlen magyar alapítású középkori szerzetesrend, mely a pápai engedélyt 1329-ben nyerte el. Ekkor választották patrónusukul a thébai Remete Szent Pált.