A koronázási palást hexameterei

(1031)[1]

 

[Ecce] signum crucis, o spes certa salutis.

Hostibus en Christus prostratis emicat altus.

Dat summo Regi famulatum contio caeli.

Emicat in caelo sanctae Genetricis imago.

Sessio regnantem notat et Christum dominantem.

Édes fája keresztnek, erős záloga kegyelemnek.

Lába alatt ellenség, fényben a krisztusi fenség.

Egybegyűlők szolgálnak a legfőbb égi Királynak.

Íme, a szent Anya képe ragyog csillogva az égben.

Ülve mutatja a trónus a rajta uralkodó Krisztust.

Fordította Csonka Ferenc

 [1] Közlésünk forrása: Szöveggyűjtemény 259.