Verses könyörgés Úrfelmutatásra

(1433)[1]

 

Ó, Istennek teste ídesség, ez világnak ótalma,

Ó, tiszteletes test, ma tégedet míltatlan imádlak,

Hugy[2] engümet méltass halálomnak idein éltetni.

Ó, életnek kenyere, adj énnekem örek eremet,

Téged kérlek és uszunlak, lelkemet testemmel tisztohadd.

 [1] A vers forrása: Laskói Demeter kódexe 16r, kritikai kiadása: Holl Béla, Egy ismeretlen középkori iskoláskönyv és magyar verses nyelvemlék 1433-ból, MKSz 1984, 16-19, közlésünk forrása a Szöveggyűjtemény 505.

[2] Hogy