Zágrábi Névtelen
Szekvencia Szűz Máriáról

(1467-nél nem később) [1]

 

Te honorant superi:

matrem omnis gratiae,

Maria.

Ad Te clamant miseri

de valle miseriae,

Maria.

 

Audi voces, terge fletus,

nos commenda Filio,

Maria.

Ut nos suo, voce tua,

collocet in solio,

Maria.

Téged egek áldanak,

minden kegyek asszonyát,

Mária!

Bűnösök kiáltanak

a siralomvölgyön át,

Mária!

 

Halld szavunk, töröld le könnyünk,

kérd érettünk szent Fiad,

Mária!

Hogy majd trónjánál pihenjünk

a Te érdemed miatt,

Mária!

 

Fordította Babits Mihály

 [1] A közlés forrása: Amor sanctus. Középkori himnuszok, szerkesztette és fordította Babits Mihály, Polis Könyvkiadó, Kolozsvár, 1996, 196-197. l.