Szekvencia Szent László királyról

Novae laudis extollamus

(1192 körül)[1]

 

Novae laudis extollamus

regem, cuius exsultamus

speciali gloria.

Dulce melos novam favum

dulci regem Ladislaum

canimus melodia.

 

Regis laudi nil discordet,

cuius laudem non remordet

caelestis symphonia.

Confessorum Regem laudent,

per quem reges sibi gaudent

vitae dari munera.

Quem precamur laudantes singuli;

gemma regum totius saeculi

et spes salutifera.

 

O quam felix, quam praeclara

Varadini fulget ara

tuo claro nomine.

Cuius regens saecula

manus sine macula

cavit omni crimine.

 

Scala genus Hungarorum,

per quam standit ad caelorum

           cathedram Pannonia.

Fama cuius caelos tendit

et terrarum comprehendit

           quattuor confinia.

 

Per hunc vigent sacramenta

et firmatur iam inventa

           fidei religio.

Aegros curans sanos fecit

et salutis opera iecit

           Moysi officio,

 

Exauditur in hac domo,

quicquid orans petit, homo

           per regis suffragia.

Per quem neque gladium,

nec incursus hostium

           trepidat Hungaria.

 

Hostis arte plebs arrepta

prece regis est adepta

           salutis piacula.

Per quem auctor fidei

cornu stillat olei

           posteris per saecula.

 

Per hunc gentes universas

Hungarorum iam conversas

           novimus imperio.

Procul ense parent per se

ferae gentes et adversae

           nutu voluntario.

 

Ex obscuris sui iuris

iubar latens, sed iam patens

           reserat prodigia.

Hostem caedit, victor redit,

barbarorum Hungarorum

           unus fugat milia.

 

Ipse suos contemptores

poenae facit contentores,

morbos illis et languores

           infert et daemonia.

Sed, qui suam sanctitatem

colunt, his fert sanitatem

et ad vitae sospitatem

           rex reducit omnia.

 

Regum genus triumphale,

Hungarorum salus, vale,

nunc refulsit iubar tale

           regum florens germine.

Regum radix Christiana,

lauda laudes, fide sana

quas exsultans vox humana

           fert in tuo nomine.

 

Assistentes regis laudi,

coronator regis, audi

atque servos sancti regis

post hanc vitam tui gregis

           transfer ad palatia.

Cuius laudi vis servire

nos ac laetos convenire,

fac ad ipsum pervenire,

ubi confer et largire

           sempiterna gaudia.

Amen.

 

Új dicséret szava zengjen

a királynak, énekeljen

ujjongásunk dallama.

Mint a lépesméz, az ének

olyan édes, a dicséret

László királyt zengje ma.

 

Királyunknak szójon ének,

erősítse a dicséret

mennyországi hangjait.

Hitvallóknak ura áldott!

Tőle nyerték a királyok

élet ajándékait.

Dicsőítnek esengve mindenek,

királyoknak gyöngye, ki mennyket

ígérsz s üdvnek javait.

 

Ó mily boldog s milyen ékes,

szent nevével fényességes,

Várad híres temploma!

Századoknak királya

mosta kezét tisztára,

szenny ne érje már soha.

 

Ő a lépcső, magyar nemzet

rajta lépdel az egeknek

trónjához, Pannónia.

Híre-neve égig szárnyal,

eljut sebes híradással

földünk négy határira.

 

Véle kegyet, áldást nyerünk,

meg is tartván, mit megleltünk

hitvallásunk hajnalán.

Gyógyítja a betegséget,

munkálja az üdvösséget,

ahogy Mózes hajdanán.

 

E házban meghallgatást nyer

mindenre, mit kér az ember,

ha a király pártolja.

Véle semmi kardcsapást,

ellenséges támadást

nem retteg már a haza.

 

Ellenséggel bár csatázva,

a királynak imájára

üdvösséget nyer a nép.

Hit szerzője általa

századokra árasztja

olajának erejét.

 

Ő szerez a magyar népnek,

mely az igaz hitre tért meg,

birodalmi hírnevet.

Idegenek, ellenségek

békességben jól megférnek,

neki engedelmesek.

 

Önlelkéből, rejtettségből

csillag támad a világnak,

tündökölnek a csodák.

Erejével, győzelmével

ellenségnek, barbár népnek

futamítja nagy hadát.

 

Aki őt dicséri, áldja,

bíz a poklot megutálja,

nyavalyáit jóra váltja,

s elűzi ördögeit.

Ki szent voltát megtiszteli,

gyógyulását megnyerheti,

mert a király megsegíti

életre ő híveit.

 

Dicsősége király sarjnak,

áve, üdve magyaroknak,

értünk támadt fényes csillag,

virág ország gyökerén.

Királyt adó szent gyökérzet,

igaz hittel a dicséret

néked is zeng, ember-ének

te neved igézetén.

 

Urunk, ki megkoronáztad,

hallgasd meg, kik itten áldnak,

s szent királyunk hű szolgáit

ez életből egykor átvidd

mennyei palotádba.

Akik hírét együtt zengve

összegyűltünk örvendezve,

add, hogy véle találkozzunk,

és megnyervén eljuthassunk

az örök boldogságra.

Amen.

 

Fordította Csanád Béla

 

 [1] A latin és a magyar szöveget a Szöveggyűjteményből közöljük: 261-263.