Csanádi Albert
Himnusz az angyalokról

In superna regione

(16. század eleje)

 

In superna regione

caelorum militia

gaudet Dei visione,

et firma in gratia

laudat Deum, et aeterna

perfruitur gloria.

 

Inflammati seraphini

ardore mirifico

amant, lucent et fruuntur

dulcore deifico,

atque summi Regis laudes

concinunt in iubilo.

 

lllustrantur cherubini

veritatis radio,

solem verum in reflexo

contuentes oculo,

unde dulcis vivi fontis

recreantur poculo.

 

Throni summae maiestatis

tranquilla sedilia,

per quos quies et pax datur,

panduntur iudicia,

et inflexa veri prodit

iudicis sententia.

 

Praesunt dominationes

subiectis in gloria,

per hos claret, summi Dei

quanta sit donaria,

cuius omnis creatura

contremit imperia.

 

Principatus principantur

regnis et provinciis,

regunt et protegunt suis

principes suffragiis,

mutant, statuunt, coaptant

divinis iudiciis.

 

Quos impugnat hostis ferox

calida versutia,

hos protegunt potestates

magna cum potentia:

arcent, pellunt, premunt sua

cum fraude daemonia.

 

Signa facit per virtutes

Deus et prodigia,

in his patet Conditoris

virtus et potentia,

cuius nutu caelum, terras

movent atque maria.

 

Archangeli praepotentes

nobis mira nuntiant,

et secreta pandunt Dei,

quae multis proficiant,

agunt, ut hominum mentes

ad Deum alliciant.

 

Gabriel est inter ipsos

speciali gratia

insignitus et praeclarus

singulari gloria,

cuius nobis famulatu

caeli patent atria.

 

Iste missus a supernis

sedibus ad Virginem

nuntiavit casto ventre

Iesseam propaginem

concepturam sine viro

Deum atque hominem.

 

Ob hoc Iesus Gahrielem

singulari gratia

amplectitur et pariter

pia Virgo Maria,

amat, colit, reveretur

tota caeli curia.

 

Angelorum infimorum

istud est officium,

ut singuli singulorum

curam agant hominum,

custodiant et perducant

ad caeli palatium.

Amen.

A mennyeknek országában

égieknek serege

örvend Isten látásának,

s kegyelmének részese,

s tart örökké dicsőségük:

az Isten dicsérete.

 

A Szeráfok csodálatos

lángolással lobognak,

édességes szeretetből

ők soha ki nem fogynak,

s nincsen vége Királyukat

dicsőítő daluknak.

 

Fény árad a Kerubokra,

az igazság sugara,

nem rebbenő szemük előtt

igaz napnak az Ura,

üdülésük élő forrás

édesvizű pohara.

 

Nagyfenségű Trónállóknak

csendes fent a székhelye,

hatalmukban derű, béke,

ítélkezés mérlege,

az igaz bíró hajthatatlan

érvényű ítélete.

 

Seregeket dicsőséggel

Uraságok vezetnek,

általuk válik ismertté

adománya Istennek,

jogarától kinek minden

teremtmények reszketnek.

 

A felséges Fejedelmek

tartományt és országot

vezetnek, és védelmüket

élvezik a királyok,

megtartás és változtatás

Istentől szállt reájok.

 

Kikre támad vad ellenség

ravaszul, alattomban,

őket a Hatalmasságok

védik nagy hatalommal,

és a Sátánt űzik, nyomják,

kinek csak ártalom van.

 

Erősségek által Isten

jeleket ád, csodákat,

láthatóvá a Teremtő

ereje csak így válhat,

intésére eget-földet,

tengereket mozgatnak.

 

A hatalmas Arkangyalok

nekünk csodát hirdetnek,

nagy hasznunkra titkait is

feltárják az Istennek,

munkálkodnak: hozzászálljon

gondolata embernek.

 

Arkangyalok között Gábort

különleges szeretet

övezi és dicsőíti

hallatlan nagy kegyelet:

őáltala tárulnak fel

számunkra is az egek.

 

Égieknek országából

a Szűzhöz megy követnek,

s hírül adja: tiszta méhe

a dávidi nemzetnek

sarjadékát szüli majd meg

Istennek és embernek.

 

Ezért aztán Gábor angyalt

kitüntető hálával

öleli át Urunk Jézus

a kegyes Szűzanyával,

tiszteli és szereti őt

az ég minden karával.

 

Alsóbbrendű angyaloknak

az a tisztük, munkájuk:

ápoljanak minden embert,

vigyázzanak reájuk,

vezessék az égbe őket,

ott van a palotájuk.

Ámen.

Fordította Csonka Ferenc