Siket-vasárnapi[1] himnusz Isten haláláról

Király zászlói terjednek

(1508 előtt) [2]

 

Király zászlói terjednek!

Keresztnek titkja fínletik,

Kin testben, testnek teremtője,

Felfeszült Keresztfára.

 

Kin aznak felötte megsebesült

Cúcának[3] kemén öklelésével,

Hogy minket bíntől mosna:

Vér vízzel öszvefolyamék.

 

Megtölt, kit hitt hív Dávid

Íneklett ű kintornájában

Mondván: nemzetek között

Isten az Fárúl országlott.

 

Ékes ez fénlő díszes Fa

Királynak bársonyával ékesült!

Fák között kiválasztott,

Ily szent tagokot illetni!

 

Bódog, kinek karin

Ez világnak jutalma csüggött;

Testnek mértéke lévén,

Pokolnak nyereségit megvevén!

 

Ó egyetlen reménységönk, Szent Kereszt,

Idvözlégy, ez gyetrelemnek idejin!

Kegyeseknek béveh igazságot,

És bínösöknek tégy bocsánatot.

 

Felséges Szentháromság,

Téged dicsér minden lélek,

Kiket Keresztnek titkja miá

Idvözítesz, bírjad mind örökké.

 

Dicsőség nagy Úristennek,

Tisztesség örök Atyának,

Atyának Fiával öszve,

És Vigasztaló Szentléleknek,

Kinek dicséret, hatalm

Mindöröktől örökké. Amen.

 [1] Húsvét előtti második vasárnap (a Szenvedés vasárnapja).

[2] A vers forrása: Döbrentei-kódex 240-241, kritikai kiadása: RMKT I2 136-137, közlésünk forrása: Szöveggyűjtemény, 500.

[3] csúcsának