Karácsony napján vecsernyére

Nap-támadásának sarkátúl

(1494-nél nem később) [1]

 

Nap-támadásának sarkátúl

Mind ez világnak végeig,

Krisztust énekeljük, fejedelmet,

Szíz Máriának szilöttét.

 

Bódog ez világnak szerzője,

Szolgai testet reá vőn,

Hogy testtel testöt megváltván,

Ne vesztenéje kiket teremte.

 

Szilének[2] tiszta béleit

Mennyei malaszt meghatá,

Leánynak hasa viseli,

Titkokat, kit nem tud vala.

 

Tiszta mellének ő háza,

Lőn hamar Isten temploma,

Szeplőtelen, férfiat nem tudván,

Igével fogadá fiát.

 

Szilé gyermek-szilő, mint Gábriel

Elől megmondotta vala,

Kit anyjának méhében örvendvén,

Bérekesztett János megérze.[3]

 

Szénán feküdni szenvede,

Jászoltól meg nem kibék,[4]

És kicsiny téjjel tartaték,

Ki miatt madár sem éhezik.

 

Örül mennyeieknek kara,

És angyalok énekelnek Istennek,

És nyilva lész pásztoroknak,

Pásztor, mindennek teremtője.

 

Dicsőség néked, Uram,

Ki sziletél Szíztel,

Atyával és Szentlélekvel,

Erökköl erőkké. Amen.

 [1] A vers forrása: Festetics-kódex 352-354, kritikai kiadása: RMKT I2 90-91, közlésünk forrása: Szöveggyűjtemény, 496-497.

[2] szülőnek

[3] Utalás arra a jelenetre, mikor Mária meglátogatta a Keresztelő szent Jánossal terhes Erzsébetet. (Lukács 1. 41-44.)

[4] meg nem irtózott