Az ádventi kompléta himnusza

Felséges Ige származván

(1508 előtt) [1]

 

Felséges Ige származván,

Régen Atyától kijővén,

Világnak szilvén segejtést,

Hajlott időnek folyásán.

 

Világohh[2] immár mellyököt!

Meggerjesszed szerelmeddel,

Hogy ű új híreket hallván,

Megtilódjék minden bíntől!

 

Mikorra bíró jövendesz,

Mellöknek töttét megtudnod,

Vétkezetekért fizetned,

Országot jóknak és igaznak.

 

Tehát bűnért ne gyetressönk

Bínönknek érdeme szerént,

De mi légyönk Bódogokkal

Örök mennyekben részessé.

 [1] A vers forrása: Döbrentei-kódex 236, kritikai kiadása: RMKT I2 125, közlésünk forrása: Szöveggyűjtemény, 494-495.

[2] világosíts