Csanádi Albert
Himnusz Gyümölcsoltó Boldogasszony ünnepére

Pange lingua virginalis

(16. század eleje)[1]

 

Pange, lingua, virginalis

uteri praeconium,

quem ingressus Rex caelorum

formam sumpsit hominum,

et peperit sine viro

Virgo Mater filium.

 

Missus est ab arce poli

Gabriel ad Virginem,

oriundam de praeclaro

David regis germine,

desponsatam viro Ioseph

et Mariam nomine.

 

Ave, inquit, illibata

Virgo, plena gratia,

inter cunctas mulieres

benedicta filia,

cuius formam concupivit

Patris sapientia.

 

Illa tacens dum revolvit,

qualis salutatio

ista foret, mox audivit

referente nuntio:

Ne timeas, o Maria,

Dei digna Filio.

 

Invenisti nam gratiam

sola apud Dominum,

en concipies atque paries

Redemptorem hominum,

cuius nomen erit Iesus

suum salvans populum.

 

Erit magnus et Excelsi

Filius vocabitur,

et a Deo patris David

sedes ei dabitur,

et in domo Iacob sine

fine principabitur.

 

Et quomodo fiet istud,

nam virum non cognosco,

ait Virgo. Refert laeto

angelus oraculo,

Deum paris virginali

integro signaculo.

 

Nam Spiritus in te Sanctus

desuper illabitur,

a quo tuus venter virgi-

nalis faecundabitur,

et quem paris, Altissimi

Filius vocabitur.

 

Ne dubites, en, cognata

sterilis et vetula

Elisabeth, iam est sextus

mensis, quod est gravida,

quia nullum apud Deum

verbum impossibile.

 

Fiat mihi, sicut dicis,

ait Virgo nuntio,

en, ancilla summi Dei,

iussis eius annuo.

Mox concepit Deum sine

virili consortio.

 

Zengjed, nyelv, a szűzi méhnek

angyali dicséretét,

melybe szállva ég Királya

formát öltött, emberét,

és megszülte férfi nélkül

Szűzanyánk a gyermekét.

 

Mennyországnak küldötteként

Gábor angyal lejöve:

szűzhöz, kinek nemzetsége

Dávid király nemzete,

neveztetik Máriának,

s Józsefnek a jegyese.

 

Üdvözlégy, szólt, érintetlen

s kegyelemmel teljes lány,

áldott vagy te mindnyájuk közt,

asszony csak van valahány:

mert szépséged megkívánta

atyai bölcs tudomány.

 

Ő hallgatva míg töprengett,

mit jelentsen e szózat,

újra szól az égi küldött

ismételve e szókat:

ne félj, ne félj, ó, Mária,

Istent szülni méltó vagy.

 

Mert az Úrnál egyedül csak

te találtál kegyelmet,

megfogansz és megszülöd majd

megváltóját embernek,

Jézus lesz a neve néki,

ki üdvőzit népeket.

 

Nagy lesz ő, s a Magasságos

gyermekének hívatik:

Istentől majd Dávid atyánk

trónja néki adatik,

s Jákob népén, nemzetségén

örökké uralkodik.

 

S miként lesz az, kérdi a Szűz,

mert férfit nem ismerek,

az angyaltól víg jóslattal

hangzik rá a felelet:

Istent szülsz majd, de megtartod

a szüzességjeleket.

 

Mert a mennyek országából

a Szentlélek száll reád,

akitől a szűzi méhed

megfoganja a fiát,

atyjának ki mondhatja majd

magasságnak az Urát.

 

S hogy ne kétkedj, ím, rokonod,

a meddő s élemedett

Erzsébet is hat hónapja

hord méhében gyermeket,

mert az Úr amit kimondott,

lehetetlen nem lehet.

 

Legyen nekem igéd szerint,

mondja Szűz az angyalnak,

engedelmes lánya vagyok

a felséges parancsnak,

s méhe szűzen helyet adott

az isteni magzatnak.

 

Fordította Csonka Ferenc

 [1] Csanádi Albert pálos szerzetes volt. A magyar és a latin szöveget egyaránt a Szöveggyűjteményből vettük át (270-271).