Kosztolányi Dezső

Édes Anna

hálózati kritikai kiadás

demó verzió

 

Szerkesztette, sajtó alá rendezte és a jegyzeteket írta:
 Veres András

Munkatárs: Király Szabolcs

A magyarázó jegyzeteket átnézte: Keresztúrszki Ida

 

Kiadói szerkesztő: Tóth Tünde

Technikai szerkesztő: Fehér Jonatán

Technikai munkatárs: Kővári Krisztina

A hálózat kritikai kiadássorozatot szerkeszti: Horváth Iván

 

Készült az ELTE BTK Bölcsészettudományi Informatika Önálló Program tartalomipari laboratóriumában.

 

A kiadvány a MEH IKB finanszírozásával készült.

A kiadvány elkészüléséhez nyújtott segítségükért köszönetet mondunk az alábbi intézményeknek és magánszemélyeknek:

MTAK Kézirattára és Mikrofilmtára

MTA Irodalomtudományi Intézete Könyvtára

Böszörményi László

Molnár Márton

Parádi Andrea

 

©Kosztolányi Dezső jogutódja, Mostbacher Ödönné

© Veres András

© Gépeskönyv

 

Budapest

2001-2004